Predstavitev kandidatnih list za EU Parlament

V pričakovanju prihajajočih volitev v Evropski parlament (9. 6. 2024) smo se odločili, da preverimo, kako se posamezne kandidatne liste odzivajo na vprašanja, ki so bolj ali manj pomembna za mlade volivce. Da bi pridobili vpogled v njihove politike in stališča, smo vsem listam poslali pet ključnih vprašanj, ki se dotikajo mladih, njihovih problemov in pomembnih družbenih vprašanj.

Odgovore lahko najdete spodaj.

Vprašanja, na katera smo želeli dobiti odgovore, so bila naslednja:

1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim? (Izpišite iz programa.)
2. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?
3. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?
4. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice). Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati?
Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) splava?
5. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

V nadaljevanju objave bomo predstavili njihove odgovore. Upamo, da vam bo ta pregled pomagal pri odločitvi, nadaljni raziskavi in spodbudil k aktivni udeležbi na volitvah.

Odgovori so necenzurirani in so direktno kopirani. Vrstni red strank je naključen.

KAKO LAHKO GLASUJEŠ?

– volitve bodo potekale v nedeljo, 9. junija 2024 od 7:00 do 19:00! Ne pozabi s seboj vzeti osebnega dokumenta.
– 4., 5., in 6. junija lahko predčasno glasuješ na posebnih voliščih za predčasno glasovanje.

– Če želiš glasovati izven kraja svojega stalnega prebivališča (ali če imaš to prijavljeno v tujini)
in želiš glasovati na volišču v drugem okraju (t. i. OMNIA volišču), moraš to sporočiti okrajni
volilni komisiji, kjer si vpisan/a v volilni imenik, najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja, torej do vključno 5. junija 2024 preko spletnega portala eUprava.
– Če se zaradi bolezni ne moreš osebno zglasiti na volišču, imaš možnost, da glasuješ na svojem domu v navzočnosti članov volilnega odbora. Vlogo za glasovanje na domu moraš oddati najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja pri okrajni volilni komisiji, torej do vključno 5. junija 2024 preko spletnega portala eUprava. Vlogi moraš priložiti potrdilo zdravnika (pisna
potrditev zdravnika, npr. elektronska pošta).

Evropski parlament je edina neposredno izvoljena nadnacionalna skupščina na svetu, kjer poslanci zastopajo interese državljanov EU na evropski ravni. Njegove glavne naloge vključujejo sprejemanje zakonodaje, nadzor nad delom drugih institucij EU, kot so Evropska komisija in Evropski svet, ter odločanje o proračunu EU. Parlament igra ključno vlogo pri oblikovanju politik in zaščiti pravic državljanov EU.


Volitve za Evropski parlament potekajo vsakih pet let, da državljani EU izvolijo svoje predstavnike, ki prispevajo k demokratičnemu delovanju Unije. Na prihajajočih volitvah bo Slovenija izvolila 9 predstavnikov, kar je eden več kot na prejšnjih volitvah. Skupaj bo izvoljenih 720 evropskih poslancev. Vsaka država dobi najmanj šest in največ 96 sedežev.

 

Poslanci Evropskega parlamenta skupaj s predstavniki vlad držav EU oblikujejo in odločajo o zakonih na različnih področjih, ki vplivajo na vse vidike življenja v Uniji, od gospodarstva in boja proti revščini do podnebnih sprememb in varnosti. Poleg tega postavljajo pomembne politične, gospodarske in družbene teme v ospredje ter branijo temeljne vrednote EU: spoštovanje človekovih pravic, svobodo, enakost in pravno državo.


Parlament odobri proračun EU in nadzoruje njegovo porabo. Prav tako izvoli predsednika Evropske komisije, potrdi Komisijo ter nadzoruje njeno delo. Po volitvah junija 2024 bodo izvoljeni poslanci oblikovali politične skupine. Na prvem plenarnem zasedanju bodo izvolili predsednika Parlamenta, kasneje pa tudi novega predsednika Evropske komisije in celotno Komisijo.


Poslanci Evropskega parlamenta se na podlagi skupnih idealov povezujejo v politične skupine. Skupina ima najmanj 23 poslancev iz vsaj četrtine držav EU. Trenutno je v Evropskem parlamentu sedem skupin.

Več o tem si lahko prebereš:
https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/sl/organisation-and-
rules/organisation/political-groups

1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim? (Izpišite iz programa.)

“V programu se v večjih točkah osredotočamo na mlade. Eksplicitno o mladih govorimo v poglavju Za Evropo sožitja in blaginje vseh generacij.

Izvleček poglavja:

Svoboda se zavzema za Evropo, ki zagotavlja vključevanje tako mladih kot starejših. Smo proti izkoriščanju mladih s strani delodajalcev in proti omejevanju delovne aktivnosti starejših. Kombinacija izkušenj starejših in energije mlajših je recept za uspeh. Zato v Svobodi prisegamo na povezovanje različnih generacij. Prenos znanja, sožitje in skupno iskanje rešitev so zato pomemben del programa za boljšo Evropsko unijo.

Glas za Svobodo je odločitev:

 • za povečanje finančnega obsega Jamstva za mlade in razširitev starostnega razpona upravičencev.
 • za zagotovitev subvencij ali zmanjšanje davčnih obremenitev podjetij, ki zaposlujejo mlade.
 • za boj proti izkoriščanju mladih. V predlog Direktive o kakovostnih pripravništvih v Evropski uniji bomo vključili obvezno plačilo za vsa pripravništva.
 • za znižanje starostne meje za udeležbo na volitvah v Evropski parlament v vseh državah članicah na 16 let.
 • za zagotavljanje finančnih sredstev za poklicne prekvalifikacije in nadgradnje kompetenc tako mlajših kot starejših generacij zaposlenih.

2. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?

Pereči problemi evropske in slovenske mladine so številni, vendar so nekateri še posebej izstopajoči zaradi svojega neposrednega vpliva na kakovost življenja mladih. Po mojem mnenju so med najpomembnejšimi stanovanjska problematika, slabše plačana delovna mesta, duševno zdravje, vključevanje v politične procese… Tukaj so predlogi za reševanje teh problemov:

 • Stanovanjska problematika

Problem: Mladim je vse težje dostopati do dostopnih in primernih stanovanj. Kratkoročno oddajanje, kot so Airbnb in podobne platforme, zmanjšujejo razpoložljivost stanovanj za dolgoročni najem, kar posledično dviguje cene najemnin.

Rešitve: Omejevanje kratkoročnega oddajanja: EU in nacionalne države bi morale uvesti strožje omejitve za kratkoročno oddajanje stanovanj. To bi lahko vključevalo kvote, višje davke ali omejitev števila dni, ko se stanovanje lahko odda na kratkoročni trg. Spodbujanje dolgoročnega oddajanja: Države bi morale uvesti davčne olajšave za lastnike, ki svoje nepremičnine oddajajo dolgoročno, še posebej mladim družinam. Takšne olajšave bi lahko vključevale nižje davke na dohodek iz oddajanja ali druge finančne spodbude.

Gradnja javnih stanovanj: Pospešena gradnja javnih stanovanj je ključna. Evropske in nacionalne oblasti bi morale vlagati v gradnjo cenovno dostopnih stanovanj, namenjenih predvsem mladim in mladim družinam ter drugim finančno ranljivim skupinam.

 • Slabše plačana delovna mesta

Problem: Mladi se pogosto soočajo s slabo plačanimi delovnimi mesti ali celo z neplačanimi pripravništvi, kar negativno vpliva na njihovo finančno neodvisnost in prihodnost.

Rešitve: Ukinitev brezplačnih pripravništev: Evropske institucije morajo sprejeti zakonodajo, ki bo ukinila brezplačna pripravništva. Vsa delovna mesta, vključno s pripravništvi, morajo biti plačana pošteno in ustrezno. Zagotavljanje poštenih plač: Potrebno je vzpostaviti minimalne standarde za plačilo mladih delavcev. Te standarde bi morale uveljavljati tako evropske kot nacionalne institucije, da bi zagotovili, da mladi za svoje delo prejmejo pošteno plačilo.

 • Duševno zdravje mladih

Problem: Duševno zdravje mladih je pogosto zanemarjeno, kljub temu da se mladi soočajo z vse večjim pritiskom in stresom.

Rešitve: Ozaveščanje in destigmatizacija: Slovenija in Evropa bi morale nameniti več sredstev za kampanje ozaveščanja o duševnem zdravju. Te kampanje bi morale biti usmerjene v destigmatizacijo težav z duševnim zdravjem in spodbujanje mladih, da o svojih težavah spregovorijo in poiščejo pomoč.

Dostop do storitev duševnega zdravja: Povečati je treba dostop do storitev duševnega zdravja, vključno z brezplačnimi ali subvencioniranimi terapijami, svetovanjem in podpornimi skupinami za mlade.

 • Dodatne težave in rešitve

Poleg teh treh ključnih problemov se mladina v Evropi in Sloveniji sooča tudi z drugimi izzivi:

 • Izobraževanje in usposabljanje: Potrebno je posodobiti izobraževalne sisteme, da bodo bolje ustrezali potrebam trga dela. Spodbujanje poklicnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja bi lahko pomagalo mladim pridobiti potrebna znanja in veščine.
 • Podpora podjetništvu: Spodbujanje mladih podjetnikov z zagotavljanjem začetnih sredstev, mentorstva in izobraževanja o podjetništvu bi lahko pomagalo pri ustvarjanju novih delovnih mest in gospodarski rasti.
 • Vključevanje v politične procese: Spodbujanje politične participacije mladih je ključno za zagotavljanje, da so njihove potrebe in želje slišane in upoštevane. To lahko vključuje nižanje starostne meje za volilno pravico ali vključevanje mladih v svetovalna telesa. Z uvedbo teh ukrepov bi lahko pomembno izboljšali življenjske pogoje mladih v Evropi in Sloveniji ter jim omogočili boljšo prihodnost.

 

3. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?

“Mladi se moramo zavedati, da z volitvami odločamo o svoji prihodnosti. Ne smemo dopustiti, da to odločitev prepustimo drugim. Politična participacija je ključna za delovanje demokracije. Napovedi kažejo, da se bo Evropa obrnila še bolj v desno. Tega ne moremo dopustiti. Zavedati se moramo, kakšne posledice bo to imelo za našo prihodnost, od povečanja sovražnega govora, do zmanjševanja pravic žensk, manjšin itd… dodatno nam tudi primer Brexita daje jasen opomnik, kaj se zgodi, ko mladi ne gredo na volišča – starejše generacije so množično volile za izhod Velike Britanije iz EU, kar bo najbolj vplivalo prav na prihodnost mladih, ki so ostali doma in niso glasovali. Poleg tega se Gibanje Svoboda močno zavzema za prilagajanje podnebnim

spremembam, kar je izjemno pomembno ravno za mlade generacije. Naš cilj je ustvariti trajnostno in zeleno prihodnost, ki bo varna in stabilna za vse prihodnje generacije. Vaš glas za našo listo je glas za vključitev mladih v odločevalne procese, za aktivno prilagajanje podnebnim spremembam in za prihodnost, ki jo soustvarjamo skupaj. Naša lista je najbolj primerna za mlade, saj imamo veliko mladih kandidatov, ki so aktivno vključeni v vse politične procese. Gibanje Svoboda ne dojema mladih kot okras, ampak kot zelo pomembne dele politične stranke. Mladi pri nas sodelujejo v vseh nivojih, od kabineta premierja do ministrstev in tudi v organih stranke.”

4. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice). Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati? Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) Splava?

“V sodobni Evropski uniji je nujno varovati pravico žensk do odločanja o lastnem telesu. Primeri Poljske, Hrvaške in drugih držav kažejo, da so pravice, ki se nam zdijo samoumevne, pod vprašajem. Čeprav se zdi, da se kaj takega v Sloveniji ne more zgoditi, temu ni tako. Poleg tega moramo biti solidarni in se zavedati problemov, s katerimi se srečujejo ženske v drugih EU državah. Zato menimo, da je ključnega pomena, da zaščitimo pravice žensk, vključno s pravico do svobodnega odločanja o lastnem telesu. Pristopili smo k kampanji “My voice, my choice”; in jo podprli. Absolutno podpiramo pravice žensk, da svobodno odločajo o svojem telesu, saj je to temeljna človekova pravica, ki jo mora sodobna družba spoštovati in varovati.”

5. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

“Pri Gibanju Svoboda podpiramo svobodo odločitve in menimo, da so vprašanja, kot so legalizacija marihuane, evtanazija in preferenčni glas, zelo osebna in intimna. Verjamemo, da bi se morali ljudje sami odločati o teh vprašanjih in da je pomembno, da imajo možnost izraziti svojo voljo. Podpiramo pravico posameznikov, da sami odločajo o uporabi marihuane v osebne

namene, prav tako podpiramo gojenje in predelavo izdelkov iz konoplje v medicinske namene (sedaj moramo te izdelke uvažati). Verjamemo, da ima vsak posameznik pravico odločati o svojem življenju in smrti, zato podpiramo pravico do evtanazije. Menimo, da se lahko demokratični procesi izboljšajo s preferenčnim glasom, saj omogoča volivcem večjo izbiro in vpliv na končni izid volitev. Na vseh teh vprašanjih stojimo za tem, da imajo ljudje pravico do samoodločbe. Zato pozivamo k uporabi svojega glasu in svobodne volje ter podpiramo 4x ZA.”

 1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim? (Izpišite iz programa.)

“V Vesni, zeleni stranki področju mladih namenjamo posebno pozornost in dejansko pripravljamo predloge nekaterih rešitev, ki jih bomo v okviru delovanja v Evropskem parlamentu tudi predstavili Evropski Komisiji.

V prvi vrsti se to nanaša na stanovanjsko problematiko, s katero se srečuje predvsem generacija 20 – 30 letnikov. Na tem področju smo javno predstavili našo pobudo za ustanovitev Evropskega stanovanjskega sklada, ki bo mladim po vsej EU sofinanciral 20% povprečne vrednosti 2 sobnega stanovanja v  njihovi državi ob hkratni bančni garanciji za 60 % kredita z odplačno dobo 20-ih let.

Naslednje področje je razširitev ter reforma programa Erazmus+, ki z višino finančne podpore več ne omogoča študija v državah severne in zahodne Evrope brez izdatne finančne pomoči staršev.

Največji del našega programa pa zavzema skrb za okolje in ukrepi za ublažitev podnebne krize, ki bo, bolj kot katerokoli drugo generacijo, prizadela generacijo danes mladih ljudi.”

 

 1. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?
 • Stanovanjska problematika nedostopnosti in / ali cenovno predragih stanovanj – predlagamo ustanovitev Evropskega stanovanjskega sklada;
 • Prekarne oblike zaposlitev, (še vedno) obstoj neplačanih oblik opravljanja pripravništva, ureditev trga dela na nivoju celotne EU s prepovedjo izkoriščevalskih delovnih praks;
 • Finančna odvisnost in kreditna nezmožnost – uvedba Evropske stanovanjske garancijske sheme.
 1. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?

 

“Skupina Zelenih v Evropskem parlamentu (ter ob njej Vesna, zelena stranka v Sloveniji) je najbolj progresivna in v prihodnost usmerjena politična skupina. Naši programi temeljijo na socialni pravičnosti, enakopravnosti ter skrbi za človeka in okolje – tako danes, kot v prihodnje. Naslavljamo vse največje izzive današnje in prihodnih generacij.

Izvedbo teh reform napadata tako evropska desnica, kot v nekaterih primerih, v interesu multinacionalk ali z razlogom političnega strahu, tudi skupina liberalnih strank ali socialistov. Zato je danes še toliko pomembneje na volitvah izbrati zelene stranke in s tem zagotoviti, da ne uničimo vsega in naslednji generaciji prepustimo zgolj probleme in uničeno okolje.”

 

 1. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice). Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati? Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) splava?

“Zaščito do pravice do splava brezpogojno podpiramo in smo sami pobudo podpisali že prvi dan organiziranega zbiranja podpisov.”

 

 1. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

“3 x DA.”

 

 1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim?

(Izpišite iz programa.)

 

“V našem programu mladim namenjamo posebno pozornost s ciljem izboljšanja njihovih življenjskih pogojev in možnosti za razvoj. Osredotočamo se na izboljšanje dostopnosti in kakovosti izobraževanja, povečanje možnosti za zaposlitev ter podporo pri prehodu na samostojno življenje. Prav tako podpiramo inovativne programe za spodbujanje podjetništva med mladimi in aktivno participacijo v političnem življenju.”

 

 1. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?

 

“Med najbolj pereče probleme mladih štejemo visoko stopnjo brezposelnosti, problem dostopnosti stanovanj in duševno zdravje. Naš pristop vključuje krepitev programov za zaposlovanje mladih, spodbujanje dostopnega stanovanjskega gradnje in izboljšanje sistemov podpore za duševno zdravje. Poleg tega si prizadevamo za povečanje naložb v izobraževanje in usposabljanje, da bi mladim omogočili pridobitev veščin, potrebnih za uspeh v sodobnem gospodarstvu.”

 

 1. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?

 

“Mladi bi morali izkoristiti svojo pravico do glasovanja, ker so prav oni tisti, ki bodo najdlje živeli s posledicami današnjih političnih odločitev. Naša lista se zavzema za konkretne spremembe, ki

neposredno vplivajo na življenje mladih, od izobraževanja in zaposlovanja do stanovanjske politike in okoljskih vprašanj. Podpora naši listi pomeni glas za dinamično prihodnost, ki upošteva potrebe in pričakovanja mlajše generacije.”

 

 1. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice).

Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati? Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) splava?

 

“Podpiramo pravico žensk do odločanja o lastnem telesu in zagotavljamo, da so takšne odločitve sprejete svobodno in brez strahu. Vsaka država v EU, vključno s Poljsko, ima pravico do oblikovanja lastnega pravnega reda, vendar morajo biti temeljne človekove pravice, kot je pravica do zasebnosti in telesne avtonomije, vedno spoštovane. Spodbujamo politike, ki ženskam ne le omogočajo dostop do splava, ampak tudi zagotavljajo podporo za preprečevanje neželenih nosečnosti in pomoč pri odločanju.”

 

 1. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

 

“Podpiramo legalizacijo marihuane in preferenčni glas, saj menimo, da obe vprašanji spodbujata večjo družbeno pravičnost in modernizacijo naše družbe. Evtanazije ne podpiramo, saj verjamemo, da je potrebno najprej izboljšati paliativno oskrbo in podporo na koncu življenja, preden se sprejemajo odločitve o legalizaciji evtanazije.”

 1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim? (Izpišite iz programa.)

“V programu Levice mlade nagovarjamo posebej s točkami, ki zadevajo zagotovitev dostojnega dela in dostopnost stanovanj. Na eni strani je zagotovitev polne zaposlitve, plačanih pripravništev, ureditev agencijskega dela in nenazadnje krajšanje delovnega časa tisto kar bo mladim omogočalo kakovostno življenje. Na drugi strani pa za to potrebujemo tudi rešitev stanovanjskega problema, kar naslavljamo z mehanizmi, ki bi na ravni Evropske unije pripomogli k izgradnji več javnih neprofitnih stanovanj ter regulacij najemnega trga. Ob tem se zavzemamo za socialno pravičen zeleni prehod, ki bo mladim zagotovil bivanje v čistem okolju.”

 1. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?

“Mladi v Evropi že od otroštva živimo v svetu, zaznamovanem s krizami, od ekonomskih do zdravstvenih. Krize so naša stalnica. Ob vstopu na trg dela se soočamo s težavami, kot sta pomanjkanje stanovanj in prekarne zaposlitve. Sistematične rešitve, ki bi zagotovile dostopna stanovanja in varne zaposlitve, bi nam omogočile ustvarjanje boljšega življenja. Hkrati se zavedamo pomembnosti varnosti, tako socialne kot tudi zaščite nedolžnih ljudi, ki trpijo zaradi vojaških konfliktov in genocida na mejah Evrope. Varnost bi dosegli s takojšnjo prekinitvijo ognja in prenehanjem financiranja ter oboroževanja imperialističnih sil.”

 1. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?

“Starejše generacije nam vedno govorijo, da je pomembno, da hodimo na volitve, meni pa se zdi še posebej pomembno, da se mladi aktivno udejstvujemo v politiki, tako s kandidiranjem kot političnim aktivizmom. Levica je tista stranka, ki se že od samega začetka zavzema za izboljšanje življenjskih razmer mladih, ki živimo v negotovih okoliščinah, se spopadamo s prekarnimi zaposlitvami in negotovo prihodnostjo. Mladi kandidati smo tisti, ki ne samo, da se lahko poistovetimo s problematikami mladih, ampak smo s temi problemi odraščali. Najbolje se zavedamo pomembnosti sistematičnega reševanja problematik mladih. S prisotnostjo nas mladih v Evropskem parlamentu pa bi se naš glas slišal še glasneje in s tem bi imeli možnost reševanja teh problematik, ki mlade pestijo že od otroštva.”

 1. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice). Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati? Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) splava?

“Seveda. Ne glede na to, da imamo v Sloveniji ustavno zagotovljeno pravico o odločanju o rojstvu otrok, to na žalost ni realnost mnogih žensk v Evropski uniji. Prav pri temi o pravici do splava pa lahko v zadnjih nekaj letih vidimo vzpon sovražnih politik, ki v mnogih državah to že zagotovljeno pravico ogrožajo. Ta pobuda prispeva k širjenju oziroma zagotavljanju pravice za varen dostop do splava, ki si jo v 21. stoletju zaslužimo vse. Kandidatke in kandidati liste Levice smo s svojim podpisom podprli vseevropsko civilno iniciativo My voice, my choice.”

 1. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

“Pri vseh štirih referendumskih vprašanjih bomo obkrožili ZA. Legalizacija marihuane, tako v medicinske namene kot v rekreativne, bi privedla do regulacije trga, s čimer bi se povečala varnost uporabnikov. Pomoč pri prostovoljnem končanju življenja zagotavlja možnost svobode izbire o lastnem življenju. Preferenčni glas zagotavlja ključen vpliv volivk in volivcev na izbor poslank in poslancev, ki jih predstavljajo v Državnem zboru.”

 1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim? (Izpišite iz programa.)

“Nagovarjamo in zavzemamo se za uveljavitev razvojnega modela “Gospodarska rast tudi za blaginjo ljudi” z javnim zdravstvom in šolstvom, z usklajevanjem socialnih dajatev z rastjo dobičkov, tudi na račun znižanja prispevkov za namene oboroževanja v NATU. Zaradi podaljšanja življenjske dobe prebivalstva je potrebno ustvarjati pogoje za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje z ustvarjanjem pogojev in ukrepov za ustrezno bivalno okolje, za zdravstveno oskrbo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, vseživljenjsko učenje za vse generacije. EU mora zavzeti aktivno politiko zaščite okolja in biotske raznovrstnosti in v praksi upoštevati načelo trajnostnega razvoja, ker le tako lahko takoj začnemo zmanjševati uničujoče posledice podnebnih sprememb in poskrbimo, da bodo naši zanamci imeli možnost živeti na čistem in mirnem planetu Zemlja. Ključno pa je, da vzpostavimo in ohranimo mir ter uvedemo razum v politiko.”

 1. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?

“Del odgovora na to vprašanje je vključen že v prvem odgovoru, saj je bistveno to, da se takoj zmanjšajo vlaganja v orožarsko industrijo ter preneha diktat tistih, ki spodbujajo militarizacijo EU. Naslednji nujni korak bo sprememba radikalne in napačne energetske politike, ki draži energente uporabnikom in industriji ter omogoča ustvarjanje neupravičenih dobičkov energetskih družb. S tem bo takoj dovolj denarja za vlaganje v področja, ki bodo mladim omogočala dostojno in perspektivno okolje za življenje, šolanje in ustvarjanje prihodnosti (stanovanja, šole, službe). “

 1. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?

“Zato ker brez miru in razuma nimamo prihodnosti. Lista DESUS in DOBRA DRŽAVA vam zagotavlja izkušnje, neodvisnost in kompetentnost, zato obkrožite #4.”

 1. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice). Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati? Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) splava?

“Vsekakor je to pravica, ki je ena od temeljnih pravic vsake ženske in mora biti v EU urejena kot je to že v Sloveniji.”

 1. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

“Vsi kandidati liste strank DESUS in DOBRA DRŽAVA se bodo udeležili vseh treh referendumov ter glasovali po svoji vesti. Naj pa poudarim naše skupno stališče, da je povsem nesmiselno in zavajajoče, da se popolnoma nezavezujoči referendumi za Vlado RS, izvajajo hkrati z EU volitvami, saj s tem ljudem povzročajo preveliko zmedo, ker se je skoraj nemogoče ustrezno seznaniti in prepričati o treh tako različnih temah, v tako kratkem času.Predvsem pa je njihov namen povsem neustrezen, ker gre le za posvetovanje, kar pomeni, da dejanskih zakonskih podlag, kako se bodo predmetne problematike v resnici zakonsko reševale sploh nimamo in zato nimamo nobenega zagotovila, da bo dejanska volja volivcev potem res upoštevana.

Glede vprašanj o “evtanaziji” in “preferenčnem glasu” vam ne more podati jasnega odgovora, saj sta obe zadevi povsem hipotetični ter precej bolj kompleksni ter terjata veliko več robnih pogojev za njihov neposreden odgovor.

Glede odgovora na vprašanje o “legalizaciji marihuane” pa lahko povemo le, da je predmetna problematika v delu kjer se obravnava uporaba konoplje v medicinske namene, pri nas že ustrezno urejena in ne rabi bistvenih zakonskih sprememb, zato sta ti dve referendumski vprašanji povsem nepotrebni in zavajata volivce.”

 1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim? (Izpišite iz programa.)

“Socialni demokrati v programu za letošnje volitve v Evropski parlament Močna Evropa, močna Slovenija izpostavljamo štiri področja: solidarna, zelena, inovativna in varna Evropska unija. Ves program je usmerjen za boljšo Evropsko unijo in boljšo Slovenijo za vse ljudi, predvsem mlade. Dostopna stanovanja, evropsko jamstvo za otroke, pravičen zeleni prehod, je nekaj izmed izpostavljenih tem, ki predvsem zadevajo mlade in prihodnje generacije.”

 1. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?

“V Evropi in Sloveniji se mladi soočajo s številnimi izzivi, ki so tesno povezani z gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi razmerami. Med najbolj pereče probleme sodijo stanovanjska problematika, dostop do kakovostnega izobraževanja, nestabilne oblike zaposlitve in prekarno delo, duševno zdravje in podnebna kriza. Socialni demokrati imamo odgovora na izzive. Zato je čas za politiko močne Evrope. Takšne, ki bo omogočila solidarno, demokratično, trajnostno in gospodarsko uspešno družbo. Samo takšna Evropa bo v današnjem prepletenem svetu omogočila močno Slovenijo, saj obstajajo številni izzivi, ki jih dvomilijonska Slovenija ne more rešiti sama, lahko pa jih rešimo skupaj – kot del evropske družine. Samo močna Evropa in z njo močna Slovenija je lahko solidarna, zelena, inovativna in varna.”

 1. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?

“Mladi so gonilna sila prihodnosti naše družbe. Odločitve in aktivnost mladih danes bodo oblikovali jutrišnji svet. Zato je vaša udeležba na volitvah ključnega pomena. Socialni demokrati se zavzemamo za pravičnejšo, bolj solidarno in vključujočo družbo, kjer imajo mladi pomembno in slišano vlogo. Naše rešitve so usmerjene k reševanju problemov, s katerimi se soočajo mladi, ter k ustvarjanju boljše prihodnosti za vse.

Na listi Socialnih demokratov je tudi najmlajša kandidatka v Sloveniji – Lucija Karnelutti, diplomantka mednarodnih odnosov in magistrska študentka interdisciplinarnega študija kognitivne znanosti ter nekdanja EU mladinska delegatka pri OZN, ki se močno zavzema za politike mladih. »Ker je čas, da so mladi vključeni na vseh ravneh odločevalskih procesov. Pasivnost, ki jo pogosto pripisujejo mladim, nas ne definira. Zato vstopamo v ospredje z aktivno vlogo, kajti verjamem, da je prihodnost pravica vseh, predvsem nas mladih. Globoko sem zaskrbljena zaradi krivic, ki prevladujejo v svetu, ter negotove prihodnosti, ki nam jo ta ponuja. Zaradi teh občutkov in prepričanj se zavzemam, da bi svoj glas uporabila za zastopanje interesov mladih, posebej mladih žensk, ter vseh, ki se soočajo z marginalizacijo in izključenostjo. Svoje delovanje usmerjam v iskanje rešitev in priložnosti za izboljšanje položaja mladih ter gradnjo pravičnejše, bolj vključujoče družbe,« je izpostavila.”

 1. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice). Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati? Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) splava?

“Socialni demokrati pozdravljamo gibanje My Voice, my Choice ter odločno podpiramo napore pri zbiranju podpisov vseevropske pobude za varen in dostopen splav za vse Evropejke. Predsednik SD Matjaž Han ter vsi kandidati in kandidatke stranke na prihajajočih volitvah so vseevropsko pobudo tudi podpisali.

Socialni demokrati smo vseskozi svoje politično in družbeno delovanje neomajni zagovorniki pravic žensk. Po našem prepričanju so pravice iz naslova do spolnega in reproduktivnega zdravja nepogrešljiv in neizpodbiten element demokratičnih družb, čemur tudi na ravni Evropske unije ni mogoče oporekati z nikakršnimi obvodi. Še več, pričakujemo, da bodo Evropska unija ter njene institucije, tudi zavoljo vašega angažmaja ter pobude My Voice, Mz Choise, v prihodnjem mandatu, ne samo omogočile pomoč ženskam za varno prekinitev nosečnosti, temveč naredile vse v njihovi pristojnosti in zmožnosti, da se pravica do varnega, zakonitega ter brezplačnega splava zapiše v Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, s tem pa prekine “cono somraka” v prenekaterih državah članicah, kjer ženske zaradi nezmožnosti dostopa do varnega, zakonitega ter brezplačnega splava še danes, leta 2024 umirajo, kar je nesprejemljivo, nedopustno, kar terja odločno, tudi politično ukrepanje.”

 1. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

“SD pozivamo vse volivke in volivce, da poleg volilnih dilem temeljito preučijo tudi referendumska vprašanja, se skozi javno razpravo temeljito informirajo in opredelijo, nato pa glasujejo – na evropskih volitvah za listo SD, na referendumska vprašanja pa odgovorijo štirikrat z ZA.

SD predlagamo, da na referendumu o ureditvi pravice do prostovoljnega končanja življenja glasujte ZA. Obžalujemo, da kratek čas ne bo omogočal poglobljene razprave in da ne odločamo o rešitvah. Strah pred smrtjo in umiranjem je temeljno človeško čustvo. Želja po dostojanstveni in neboleči smrti pa je prisotna pri vsakemu. Razumljiva sta tako želja po ureditvi tega kot nasprotovanja, da bi posegali v veljavno stanje. Pri tej temi, ki je zaradi moralno-etičnih dilem zahtevna, pozivamo k spoštljivi razpravi.

Socialni demokrati predlagamo volilkam in volilcem, da na referendumu o uvedbi preferenčnega glasu glasujejo ZA. Upamo, da se bodo v javni razpravi in kasnejši uveljavitvi ljudske volje oblikovali tudi jasnejši okvirji konkretnih rešitev za uvedbo preferenčnega glasu, ki bi povečal vpliv volivcev na sestavo DZ, za katere bi bilo moč dobiti dvotretjinsko podporo v Državnem zboru. Ostajamo odprti za javno razpravo in resen politični dialog o možnostih, ki bi lahko pripeljale do zahtevane ustavne večine.

SD predlagamo, da na vprašanje o gojenju in predelavi konoplje v medicinske namene odgovorijo z ZA. Pričakujemo, da bo glasovanje dalo jasen signal, da ljudje podpirajo pozitivne spremembe, ki bi zagotovile pridobivanje medicinskih surovin v Sloveniji in omogočile premik od neučinkovitih politik prohibicije k sodobnejšim pristopom zmanjševanja škode. Socialni demokrati si prizadevamo, da sprejmemo razumno in mednarodno primerljivo ureditev, ki ne bo več omejevala dostopnosti in razvoja zdravil.

SD predlagamo, da na vprašanje o gojenju in posesti konoplje za omejeno osebno uporabo odgovorite z ZA. Neustrezna ali površna ureditev področja rabe drog ima lahko zelo škodljive posledice. Zato SD zagovarjamo dobro premišljene korake. Tveganja, ki bodo izpostavljena v javni razpravi je potrebno upoštevati pri snovanju politik. Vprašanje spremembe pristopa politike do drog je primerno za referendumsko odločanje: gre za vprašanje, pri katerem mora zakonodajalec dobiti jasen signal ljudi.”

 1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim? (Izpišite iz programa.)

“Cel program smo zasnovali tako, da bi predvsem mladi imeli prihodnost. Mladi si ne želijo poslušati prepirov, kaj se je zgodilo 80 let nazaj, temveč želijo rešitve za sedanjost in za prihodnost. Stanovanja, dostojno plačilo in človeka dostojno življenje mora biti cilj vseh političnih strank.”

 1. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?

“Odvisno seveda od vsakega posameznika, ampak neke skupne točke so. Mladi nam sporočajo, da si želijo urediti stanovanjski problem, problem prekarnosti, skrbi jih okoljska problematika in varnost. Stanovanjski problem je problem končne stopnje kapitalizma, ko bogati ljudje zbirajo stanovanja za investicijo in jih celo ne oddajajo. Problem je tudi, da država ne poseže na trg nepremičnin z obdavčenjem lastnikov nezasedenih stanovanj in z gradnjo zadostne količine neprofitnih stanovanj. Prekarnost se lahko večinoma odpravi z primerno zakonodajo, ki bi sankcionirala zlorabe. Pri okoljski problematiki pa bi morali najti širok družbeni konsenz. Sedaj vse stroške tako imenovanega zelenega prehoda nosijo najrevnejši, morali pa bi jih najbogatejši.”

 1. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?

“Mi smo edina stranka, ki pove, da se bomo lagali, tako, kot vsi ostali, ampak 60% manj kot drugi. kar je še vedno veliko. No satiro na stran, dejansko smo alternativa obstoječim strankam, ki so roko na srce nesposobne urediti najbolj osnovne stvari.“

 1. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice). Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati? Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) splava?

“Absolutno podpiramo pravico do splava. To je pravica vsake ženske da sama odloča o svojem telesu. Za to je potrebno uvesti vse možne varovalke, da se zaščiti tako na ravni EU, kot nacionalno. “

 1. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

“Smo za legalizacijo marihuane in pravico do evtanazije, nismo pa za preferenčni glas v obliki, kot je predviden na referendumskem vprašanju.“

 1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim? (Izpišite iz programa.)

“STANOVANJSKA POLITIKA JE TUDI EVROPSKI PROJEKT

Stanovanjska politika in z njo povezani izzivi so vseevropsko vprašanje, k reševanju katerega mora prispevati tudi EU. Stanovanje mora postati (človekova in dejanska) pravica vsake Evropejke in Evropejca, čemur se morajo prilagoditi stanovanjske politike držav članic, EU pa mora zagotavljati skupni širši normativni okvir in finančne mehanizme. Reševanje stanovanjske problematike naj bo del politik novega evropskega Bauhausa. Zagotavljanje dostopnih stanovanj, novih ali s prenovo obstoječega praznega stanovanjskega fonda, naj se financira tudi s kohezijskimi sredstvi, z razpoložljivimi sredstvi Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost ter sredstvi namenjenimi energetski sanaciji.

SOCIALNA IN SOLIDARNA EVROPA

Zavezujemo se k postopnemu, a konkretnemu in neposrednemu udejanjanju evropskega stebra socialnih pravic. EU mora okrepiti socialno konvergenco, socialno pravičnost in trajnostno družbeno blaginjo ob upoštevanju dobrobiti za vse prebivalce EU. V luči medgeneracijskega sožitja in demografskih izzivov je potrebno posebno pozornost nameniti usklajevanju družinskega in poklicnega dela ter ukrepe zasnovati na evropskih socialnih mehanizmih, ki izhajajo iz univerzalnih načel temeljnih človekovih pravic, liberalnih načel tržne družbe in demokratične sodobne socialne države, kot so:

 • Univerzalna pravica do eksistenčnega bivanjskega minimuma, dela, izobraževanja in informiranja, zdravstvene in socialne oskrbe.
 • Univerzalni otroški dohodek in pokojnina za matere oz. materinski dohodek.
 • Na področju dela se mora upoštevati pravilo, da vsako delo šteje in vsaka ura šteje.
 • Probleme in težave invalidov lahko rešujmo samo v dogovoru z njimi. V institucijah EU si bomo prizadevali, za vključujoče politike in za invalidom prilagojen dostop do vsebin ( t.i. lahko branje, tolmačenje v jezik naglušnih in gluhih, Braillova pisava …)
 • Zavzemali se bomo za prednostno obravnavo demence na področju zdravja, raziskav, invalidskih politik in neformalnih oskrbovalcev.”
 1. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?

“Problemi slovenske mladine so prekarne zaposlitve, beg možganov, neugodna stanovanjska politika, predvsem nenormalno visoke cene stanovanj za mlade družine na račun gradnje luksuznih stanovanj, ki jih pokupijo tuji tajkuni. Ni socialne stanovanjske politike, ni plačne politike, da bi mlade stimulirali, da ostanejo v Sloveniji in si sploh lahko ustvarijo družine in začnejo svojo profesionalno kariero.”

 1. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?

“Predvsem poudarjamo, da  gre v našem programu za socialno, liberalno in zeleno agendo, kar je predvsem pomembno za mlade in njihovo prihodnost in kakšno Evropo jim bomo zapustili mi.  Na socialnem področju je potrebna enotna stanovanjska politika, možnost izobraževanja, predvsem pa preprečiti beg možganov z enakovrednimi pogoji za delo in bivanje v naši državi. Vsekakor pa bi morla biti tema enotne agende EU na področju sociale in enakih možnosti. Če hočemo, da naš planet ostane vzdržno življenjsko okolje se mora vsak od nas zavedati, da pripomore k zeleni agendi.”

 1. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice). Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati? Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) splava?

“Absolutno se strinjamo z iniciativo My voice, my choice. Svobodno odločanje o rojstvu otrok je v Sloveniji vpisano v ustavo. Reproduktivne in spolne pravice so človekove pravice.”

 1. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

“Z vsemi referendumskimi vprašanji se strinjamo.”

 1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim? (Izpišite iz programa.)

Neposredni izpis iz programa: Mladim, starejšim, invalidnim, osebam iz drugih kulturnih okolij, ranljivim skupinam … mora EU ponuditi možnosti za dostojno življenje. Nihče ne sme ostati sam, hkrati pa mora v okviru svojih zmožnosti prispevati k razvoju skupnosti. Solidarnost je mehanizem, ki varuje najšibkejše v naši družbi. Okrepiti skupni evropski program na področjih duševnega zdravja mladih, ranljivih skupin, izgorelih na delovnem mestu in drugih ranljivih skupin. Stanovanjski problem je ena od največjih skrbi mladih po celotni Evropi. Glede na raziskavo Eurobarometra kar 20 % mladih med 25. in 34. Letom stanovanjski problem navaja kot enega od največjih osebnih izzivov. Potrebujemo enotni evropski instrument za podporo pri nakupu prvega stanovanja (npr. ugodni krediti s subvencionirano obrestno mero) in program podpore projektom gradenj stanovanjskih skupnosti za različne ranljive skupine (mladi, invalidi, starejši …). Podpora mladim prevzemnikom kmetij.

 1. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?
 • Stanovanjski problem – rešitve zgoraj; duševno zdravje – rešitve zgoraj,
 • Zaposlovanje: Visoko usposobljeni kadri so pot do gospodarskega uspeha. Dodana vrednost pomeni višje plače in prinaša dostojno plačilo za opravljeno delo. Za močno Evropo potrebujemo gospodarsko močne in enakomerno razvite države inregije. Poseben izziv zato predstavlja praznjenje številnih evropskih regij s strukturnimi problemi – to so predvsem obmejna območja in države članice, ki zaostajajo za povprečjem razvoja skupnosti. S krepitvijo kohezijske politike moramo poskrbeti za enakomeren razvoj EU.
 • Zeleni prehod je dejstvo, izvesti pa ga moramo pametno. Predstavljati mora priložnost za evropsko gospodarstvo, da postane agilno, inovativno in visokokonkurenčno.
 • Blaginja Evrope temelji na gospodarskem uspehu in enotnem trgu, kjer vsak lahko najde svojo priložnost. Svetovni trendi od nas zahtevajo, da najdemo skupne evropske rešitve. Ustvariti moramo tehnološke prvake in spodbuditi prebojne ideje za okrepitev naše vloge v svetu. Evropa mora postati vodilna globalna regij gospodarskega napredka in trajnostnega razvoja. Temelj EU je socialno-tržno gospodarstvo. To je najbolj uspešen gospodarski model na svetu, ki združuje svobodo, blaginjo, odgovornost in solidarnost.
 • Noben državljan ne sme biti soočen z energetsko revščino. Zeleni prehod je priložnost za ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Evropa naj ostane prvak zelenega prehoda.
 1. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?

Vstop Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 je bil prelomnica za našo državo, tako

politično kot družbeno. Kljub izzivom, s katerimi se še vedno soočamo, smo pridobili veliko koristi. Kljub temu pa se moramo zavedati, da smo zamudili nekaj priložnosti, še posebej na področju gospodarstva in javnih sistemov, kar bistveno vpliva na vsakdanje življenje ljudi.

Zlasti poudarjamo: bolj pregledno javno naročanje in hitrejše, čezmejno koriščenje storitev v zdravstvu, več pomoči družinam in zaposlenim iz evropskih sredstev približevanje evropskim pokojninam in gradnjo stanovanj za mlade, manj birokracije za podjetja in vlaganje v strateške sektorje evropskega gospodarstva.

 1. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice). Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati? Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) splava?

“Področje splava je v Sloveniji urejeno, zato so aktivnosti 8. marca v Sloveniji

nepotrebne in zgolj v funkciji mobilizacije podpornikov sedanje vlade na evropskih Volitvah.”

 1. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

Skladno z odločitvami izvršilnega odbora Nove Slovenije smo proti uvedbi evtanazije in proti legalizaciji marihuane za osebno uporabo. Naša stališča so skladna s stališči zdravstvene stroke.

 1. Ali kje v programu neposredno nagovarjate in/ali dajete posebno pozornost mladim? (Izpišite iz programa.)

“Posebna pozornost mladim je namenjena v razdelku Za solidarnost v programu #8XZA, ki je dostopen preko https://sls.si/evropske-volitve/

Navajamo: Mlade smo zaklenili iz stanovanjskega trga. Zato se zavzemamo se celovit pristop k reševanju stanovanjske problematike mladih, ki mora vključevati vse obstoječe rešitve: večje število subvencioniranih stanovanj, jamstev in dostopnih stanovanjskih kreditov in drugih finančnih instrumentov za krepitev najemnega trga, pri čemer naj se stanovanja gradijo tudi izven Ljubljane. Obenem je treba preoblikovati cilje kohezijske politike 2021-27, saj nekateri cilji omogočajo tudi pridobitev sredstev za gradnjo, a se jih v Sloveniji ne poslužujemo.

Poleg tega je treba graditi na skupnosti. Zavzemamo se za spodbujanje novih oblik bivanja, kot so skupnostna stanovanja, ki omogočajo nižje stroške bivanja in krepijo socialno povezanost med prebivalci. Pomemben del reševanja stanovanjske problematike je tudi zagotavljanje infrastrukturnih pogojev, kot so šole, vrtci in zdravstvene ustanove, v bližini stanovanjskih naselij, kar omogoča kakovostno bivanje mladim družinam.

Mlade pesti tudi čedalje večja problematika duševnega zdravja, ki se je boleče razkrila med zadnjo epidemijo koronavirusa. Stojimo na stališču, da je s preventivo treba začeti zgodaj, začeti pa je treba zdraviti vzroke in ne posledic. Samo povečanje števila specialistov ne bo dovolj, ampak moramo razmisliti, kako bomo mlade razbremenili in zagotovili, da bodo družine lahko še vedno ohranjale funkcijo zdravega in podpornega okolja. V Slovenski ljudski stranki zato predlagamo, da se na evropskem nivoju sprejme prepoved uporabe pametnih telefonov v prostorih predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja.

Obenem je treba izobraževalni prostor narediti bolj življenjski. Prizadevamo si za razširitev programa Erasmus, ki bi poleg študentskih izmenjav vključeval tudi izmenjave za mlajše zaposlene. To bi mladim omogočilo pridobivanje mednarodnih izkušenj in znanj ter dvig njihove konkurenčnosti na trgu dela.

Ključno je tudi povezovanje izobraževanja s potrebami gospodarstva in javnega sektorja ter spodbujanje vseživljenjskega učenja, ki omogoča pridobivanje novih znanj in veščin skozi celotno življenje.

Celovit pristop k reševanju teh izzivov zahteva sodelovanje vseh deležnikov, vključno z vlado, lokalnimi skupnostmi, gospodarstvom in civilno družbo. Samo z usklajenimi in premišljenimi ukrepi lahko zagotovimo boljšo prihodnost za vse državljane, še posebej pa za mlade.”

 1. Kateri so po vašem mnenju najbolj pereči problemi evropske in slovenske mladine? Kako bi k njihovemu reševanju pristopili vi?

“Najbolj pereči problemi ter pristop reševanja so razvidni že iz zgornjega odgovora, in sicer: stanovanja, duševno zdravje in neživljenjski izobraževalni prostor.”

 1. Kateri bi bil vaš glavni argument, da se mladi udeležijo volitev ter da obkrožijo vašo listo?

“Eden od razlogov za izrazito družbeno polarizacijo in ukvarjanje s samim seboj v Sloveniji je dejstvo, da ni v našem političnem prostoru nikoli zares prišlo do generacijskega preloma, niti na ravni formalnih nosilcev oblasti, kaj šele na ravni centrov moči. To je naša naloga, naloga mlajše generacije. Slovenska ljudska stranka je ena redkih, v slovenski politiki, ki je generacijski prelom dejansko izvedla, imamo predsednika stranke, ki je mlajši od 40 let.”

 1. V teku je vseevropska civilna iniciativa za zaščito pravice do splava (My voice, my choice). Je pravica žensk do odločanja o lastnem telesu nekaj, kar je potrebno v sodobni EU varovati? Kakšno je vaše stališče glede (pravice do) splava?

“Ob dejstvu, da gre za ekskluzivno pristojnost držav članic, poudarjamo, da je vprašanje splava v Sloveniji ustrezno urejeno.”

 1. Kako ste opredeljeni glede referendumskih vprašanj, ki bodo spremljala volitve: legalizacija marihuane, evtanazija, preferenčni glas?

“Obžalujemo potezo vlade oziroma vladajoče koalicije, da je odločanje o tako pomembnih temah, kot so odnos do življenja, uporaba konoplje in način, kako bodo volivke in volivci izražali svojo voljo na volitvah, zreducirala na del svoje evropske volilne kampanje. V SLS smo zato proti.”

Odgovorov kljub večkratnim pozivom nismo prejeli.