Kon’c luš’nega, čas je za srednjo šolo

No, morda pa se luš’no V tem prispevku ti bomo predstavili srednješolske programe in stopnje.  Od splošne gimnazije, srednjega poklicnega izobraževanja, poklicnih tečajev … Zbrali smo vse informacije, ki ti bodo pomagale pri izbiri prave srednje šole za tvojo prihodnost.

cas-za-srednjo-solo-informacije-kor-net

Srednješolski programi

Srednješolske izobraževalne programe lahko razdelimo v dva sklopa:

Med srednje splošno izobraževanje spadata:

Med srednje poklicno in strokovno izobraževanje spadajo:

Obstaja tudi nekaj izobraževalnih programov, ki so prilagojeni za narodno mešana območja in se izvajajo ali v slovenskem ali v tujem jeziku. Obstajajo tudi prilagojeni izobraževalni programi, ki so namenjeni dijakom s posebnimi potrebami, gibalno oviranim, slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim z govorno-jezikovnimi težavami. Šolanje v teh programih je zaradi prilagoditev podaljšano.

Informacije o srednješolskih programih in šolah, ki te programe izvajajo, so na voljo v Razpisu za vpis v srednje šole, ki izzide vsako leto v drugi polovici januarja.

Več o srednješolskih programih lahko izveš

tudi na spodnjih povezavah:

Srednje šole v Sloveniji

Zgoraj smo pojasnili terminologijo srednješolskega izobraževanja in razlike v programih srednjih šol. Več o tem, katere srednje šole imamo v RS in katere programe te ponujajo, pa si lahko prebereš tudi na povezavi, kjer so srednje šole razdeljene po regijah. Uporabiš lahko tudi iskalnik srednjih šol.

Srednješolski izobraževalni programi na Koroškem

Ravne na Koroškem

V okviru Gimnazije (Šolski center Ravne na Koroškem) se v Ravnah na Koroškem izvajajo štirje izobraževalni programi: 

V okviru Srednje šole se v Ravnah na Koroškem izvajajo štirje programi srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):

Prav tako izvajajo štiri triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

Izvajajo tudi program poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo:

Izvajajo tudi program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki traja dve leti:

Slovenj Gradec

V okviru Gimnazije (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvajata dva štiriletna splošna izobraževalna programa:

V okviru Srednje šole Slovenj Gradec in Muta (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvajata dva štiriletna programa srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):

V okviru Srednje šole Slovenj Gradec in Muta (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvajajo trije dvoletni program poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):

Izvajajo tudi nižje poklicno izobraževanje (NPI), ki traja dve leti:

V okviru Srednje zdravstvene šole (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvaja en štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):

V okviru Srednje zdravstvene šole (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvaja en triletni program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

V okviru Srednje zdravstvene šole (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvaja en dveletni program srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI):

Muta

V okviru Srednje šole Slovenj Gradec in Muta (Šolski center Slovenj Gradec) se na Muti izvajata dva štiriletna programa srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):

Kaj če srednje šole ne bom obiskoval_a na Koroškem?

V kolikor se odločiš srednjo šolo obiskovati izven domače regije, boš najverjetneje v tem času začasno bival_a v dijaškem domu. Tukaj si lahko ogledaš seznam dijaških domov po Sloveniji.

Kon’c luš’nega, čas je za srednjo šolo

No, morda pa se luš’no V tem prispevku ti bomo predstavili srednješolske programe in stopnje.  Od splošne gimnazije, srednjega poklicnega izobraževanja, poklicnih tečajev … Zbrali smo vse informacije, ki ti bodo pomagale pri izbiri prave srednje šole za tvojo prihodnost.

Srednješolski programi

Srednješolske izobraževalne programe lahko razdelimo v dva sklopa:

Med srednje splošno izobraževanje spadata:

Med srednje poklicno in strokovno izobraževanje spadajo:

Obstaja tudi nekaj izobraževalnih programov, ki so prilagojeni za narodno mešana območja in se izvajajo ali v slovenskem ali v tujem jeziku. Obstajajo tudi prilagojeni izobraževalni programi, ki so namenjeni dijakom s posebnimi potrebami, gibalno oviranim, slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim z govorno-jezikovnimi težavami. Šolanje v teh programih je zaradi prilagoditev podaljšano.

Informacije o srednješolskih programih in šolah, ki te programe izvajajo, so na voljo v Razpisu za vpis v srednje šole, ki izzide vsako leto v drugi polovici januarja.

Več o srednješolskih programih lahko izveš tudi na spodnjih povezavah:

Srednje šole v Sloveniji

Zgoraj smo pojasnili terminologijo srednješolskega izobraževanja in razlike v programih srednjih šol. Več o tem, katere srednje šole imamo v RS in katere programe te ponujajo, pa si lahko prebereš tudi na povezavi, kjer so srednje šole razdeljene po regijah. Uporabiš lahko tudi iskalnik srednjih šol.

Srednješolski izobraževalni programi na Koroškem

Ravne na Koroškem

V okviru Gimnazije (Šolski center Ravne na Koroškem) se v Ravnah na Koroškem izvajajo štirje izobraževalni programi: 

V okviru Srednje šole se v Ravnah na Koroškem izvajajo štirje programi srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):

Prav tako izvajajo štiri triletne programe srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

Izvajajo tudi program poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), ki traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo:

Izvajajo tudi program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), ki traja dve leti:

Slovenj Gradec

V okviru Gimnazije (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvajata dva štiriletna splošna izobraževalna programa:

V okviru Srednje šole Slovenj Gradec in Muta (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvajata dva štiriletna programa srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):

V okviru Srednje šole Slovenj Gradec in Muta (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvajajo trije dvoletni program poklicno tehniškega izobraževanja (PTI):

Izvajajo tudi nižje poklicno izobraževanje (NPI), ki traja dve leti:

V okviru Srednje zdravstvene šole (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvaja en štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):

V okviru Srednje zdravstvene šole (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvaja en triletni program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

V okviru Srednje zdravstvene šole (Šolski center Slovenj Gradec) se v Slovenj Gradcu izvaja en dveletni program srednjega poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI):

Muta

V okviru Srednje šole Slovenj Gradec in Muta (Šolski center Slovenj Gradec) se na Muti izvajata dva štiriletna programa srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):

Kaj če srednje šole ne bom obiskoval_a na Koroškem?

V kolikor se odločiš srednjo šolo obiskovati izven domače regije, boš najverjetneje v tem času začasno bival_a v dijaškem domu. Tukaj si lahko ogledaš seznam dijaških domov po Sloveniji.