ŽELIŠ NA ŠTUDIJSKO
IZMENJAVO V TUJINO?

Študijske izmenjave v tujini so postale vse bolj priljubljene v zadnjih letih, saj nudijo priložnost za osebnostno rast, pridobivanje novih znanj in spretnosti ter razširitev mednarodne mreže poznanstev. Poglejmo nekaj ključnih prednosti in izzivov, ki jih prinašata študij in delo v tujini.

Kaj so študijske izmenjave?

Študijska izmenjava je program, ki omogoča študentom, da se za določeno obdobje študija (običajno en semester ali eno leto) preselijo v drugo državo in tam nadaljujejo svoje šolanje. Študijske izmenjave so ponavadi organizirane preko mednarodnih univerzitetnih partnerstev in omogočajo študentom, da se udeležujejo pouka in opravljajo izpite na univerzi v tujini, pri čemer se učijo o drugi kulturi in načinu življenja ter širijo svojo mednarodno mrežo poznanstev.

Študentske izmenjave so običajno namenjene študentom višjih letnikov na dodiplomskem ali podiplomskem študiju. Študentje običajno izberejo univerzo, kamor bi radi šli, in se prijavijo za program izmenjave prek svoje domače univerze. Mednarodna univerzitetna partnerstva lahko vključujejo univerze v različnih državah, tako da študentom omogočajo, da izberejo izjemno raznolike kraje in kulture. V nadaljevaju predstavljamo nekaj mednarodnih univerzitetnih partnerstev, fundacij in štipendijskih programov.

Erasmus+

Predstavlja enega najbolj znanih programov EU za mobilnost mladih, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Program za obdobje 2021–2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027.

Erasmus+ ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih:

Basileus

Basileus (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in Cooperation with EU Universities) je projekt za države Balkana v okviru programa Erasmus Mundus External Cooperation Window. Pričel se je leta 2008 in omogoča izmenjave na vseh stopnjah: dodiplomski, magistrski, doktorski in postdoktorski.

Koordinator projekta je Univerza v Ghentu v Belgiji, od naših univerz pa v projektu sodeluje Univerza v Ljubljani. Prednosti programa sta predvsem visoka štipendija za vsakega sodelujočega in kritje vseh potnih stroškov. Posledično pa število prijav vsako leto za več kot desetkrat presega število razpisanih mest.

CEEPUS

CEEPUS ali Central European Exchange Program for University Studies je program študijskih izmenjav med nekaterimi srednje-vzhodnimi državami EU in vzhodnimi evropskimi državami. To so Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Izmenjava CEEPUS deluje na osnovi mrež, ki so ustanovljene s strani posameznih univerz ali njihovih fakultet in oddelkov. Te mreže morajo biti sestavljene iz vsaj treh partnerskih univerz iz vsaj dveh držav. Študentje lahko kandidirate za štipendijo le znotraj mreže, v katero je vključena vaša izobraževalna institucija. Dodeljuje jo država prejemnica, vključuje pa štipendijo, namestitev, zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso pokriti, prizna pa se študijsko obdobje, ki ga študent prebije na partnerski in domači študijski ustanovi. Če tvoja institucija ni v nobeni mreži, lahko vseeno sodeluješ kot »free-mover«, ki se prosto giblje znotraj posameznih mrež.

DAAD

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) je ena največjih organizacij na svetu, ki ponujajo štipendije za mednarodno izmenjavo študentov in znanstvenikov. Na voljo so možnosti štipendiranja za študente in diplomante, doktorske in postdoktorske študente in mlade raziskovalce ter visokošolske učitelje in znanstvenike.

MAUI

MAUI ali Mid-America Universities International je program, ki omogoča evropskim univerzam študijsko izmenjavo z ameriškimi univerzami. V ta program je vključena le Univerza v Ljubljani, torej se nanj lahko prijavljajo le študenti UL. Študent, ki se udeleži študijske izmenjave, je oproščen šolnine, vse ostale stroške pa krije sam.

Ob prijavi študent navede 3 univerze, priložiti pa mora tudi izpis ocen na zadnji stopnji študija in motivacijsko pismo v angleščini. Prijave so do februarja (točen datum razpiše Univerza v Ljubljani vsako leto). Prijavijo se sicer lahko študentje vseh stopenj, vendar imajo prednost študentje prve stopnje. Izbor univerze mora potrditi tudi univerza gostiteljica, ki pa ima lahko tudi svoje zahteve.

AEN

AEN ali Australian European Network je program, ki omogoča izmenjave med evropskimi in avstralskimi univerzami. V ta program je vključena le Univerza v Ljubljani, torej se nanj lahko prijavljajo le študenti UL. Študent, ki se udeleži študijske izmenjave, je oproščen šolnine, vse ostale stroške pa krije sam.

ASEF

ASEF ali American Slovenian Education Foundation je fundacija, ki si za cilj zadaja boljše sodelovanje med ameriškim in slovenskim izobraževanjem. Ponujajo različne štipendije in programe ter študentske izmenjave, namenjen pa je predvsem nadarjenim študentom.

Program Fulbright

Program Fulbright je namenjen slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Kandidati so izbrani na podlagi selekcijskega postopka s strani komisije Fulbright in končne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Ad futura

Štipendije Ad futura so namenjene izboljšanju strokovne usposobljenosti, zagotovitvi kadrov za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter prenosu znanja in dobrih praks, vse z namenom izboljšanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Nosilec programa je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Štipendije Ad futura se dodeljujejo za mednarodno mobilnost za izobraževanje, študijski obisk ali za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Slovenskim študentom sta na voljo štipendija za (dodiplomski in podiplomski) študij v tujini (institucijo izbiraš sam_a) in štipendija za študij na European University Institute (EUI).

Kako pa je z akademskim
priznavanjem študija v tujini?

Da se izogneš kasnejšim težavam, moraš pred začetkom izmenjave za namen študija v tujini z ustanovama pošiljateljico in gostiteljico podpisati študijski sporazum, ki zagotavlja transparentno in učinkovito pripravo izmenjave ter določa način priznavanja uspešno opravljenih dejavnosti na izmenjavi. Na osnovi tega prejmeš ustrezno listino, ki pojasnjuje pravice in obveznosti študenta v času študija v tujini.

Po koncu izmenjave mora ustanova gostiteljica študentu in ustanovi pošiljateljici izdati prepis ocen, ki potrjuje, da je študent zaključil dogovorjeni študijski program, ter mu priznati dosežene učne rezultate. Ustanova pošiljateljica nato prizna kreditne točke (z uporabo točk ECTS ali enakovrednega sistema), kot je bilo dogovorjeno v študijskem sporazumu pred začetkom izmenjave, in jih brez dodatnih zahtev upošteva pri diplomi. Več o tem si lahko prebereš v smernicah glede rabe študijskega sporazuma za študij.

ŽELIŠ NA ŠTUDIJSKO IZMENJAVO V TUJINO?

Študijske izmenjave v tujini so postale vse bolj priljubljene v zadnjih letih, saj nudijo priložnost za osebnostno rast, pridobivanje novih znanj in spretnosti ter razširitev mednarodne mreže poznanstev. Poglejmo nekaj ključnih prednosti in izzivov, ki jih prinašata študij in delo v tujini.

Kaj so študijske izmenjave?

Študijska izmenjava je program, ki omogoča študentom, da se za določeno obdobje študija (običajno en semester ali eno leto) preselijo v drugo državo in tam nadaljujejo svoje šolanje. Študijske izmenjave so ponavadi organizirane preko mednarodnih univerzitetnih partnerstev in omogočajo študentom, da se udeležujejo pouka in opravljajo izpite na univerzi v tujini, pri čemer se učijo o drugi kulturi in načinu življenja ter širijo svojo mednarodno mrežo poznanstev.

Študentske izmenjave so običajno namenjene študentom višjih letnikov na dodiplomskem ali podiplomskem študiju. Študentje običajno izberejo univerzo, kamor bi radi šli, in se prijavijo za program izmenjave prek svoje domače univerze. Mednarodna univerzitetna partnerstva lahko vključujejo univerze v različnih državah, tako da študentom omogočajo, da izberejo izjemno raznolike kraje in kulture. V nadaljevaju predstavljamo nekaj mednarodnih univerzitetnih partnerstev, fundacij in štipendijskih programov.

Erasmus+

Predstavlja enega najbolj znanih programov EU za mobilnost mladih, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. Program za obdobje 2021–2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027.

Erasmus+ ponuja priložnosti za mobilnost in sodelovanje na naslednjih področjih:

Basileus

Basileus (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in Cooperation with EU Universities) je projekt za države Balkana v okviru programa Erasmus Mundus External Cooperation Window. Pričel se je leta 2008 in omogoča izmenjave na vseh stopnjah: dodiplomski, magistrski, doktorski in postdoktorski.

Koordinator projekta je Univerza v Ghentu v Belgiji, od naših univerz pa v projektu sodeluje Univerza v Ljubljani. Prednosti programa sta predvsem visoka štipendija za vsakega sodelujočega in kritje vseh potnih stroškov. Posledično pa število prijav vsako leto za več kot desetkrat presega število razpisanih mest.

CEEPUS

CEEPUS ali Central European Exchange Program for University Studies je program študijskih izmenjav med nekaterimi srednje-vzhodnimi državami EU in vzhodnimi evropskimi državami. To so Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Izmenjava CEEPUS deluje na osnovi mrež, ki so ustanovljene s strani posameznih univerz ali njihovih fakultet in oddelkov. Te mreže morajo biti sestavljene iz vsaj treh partnerskih univerz iz vsaj dveh držav. Študentje lahko kandidirate za štipendijo le znotraj mreže, v katero je vključena vaša izobraževalna institucija. Dodeljuje jo država prejemnica, vključuje pa štipendijo, namestitev, zdravstveno varstvo ter zagotavlja oprostitev šolnine. Potni stroški niso pokriti, prizna pa se študijsko obdobje, ki ga študent prebije na partnerski in domači študijski ustanovi. Če tvoja institucija ni v nobeni mreži, lahko vseeno sodeluješ kot »free-mover«, ki se prosto giblje znotraj posameznih mrež.

DAAD

Nemška akademska služba za izmenjavo (DAAD) je ena največjih organizacij na svetu, ki ponujajo štipendije za mednarodno izmenjavo študentov in znanstvenikov. Na voljo so možnosti štipendiranja za študente in diplomante, doktorske in postdoktorske študente in mlade raziskovalce ter visokošolske učitelje in znanstvenike.

MAUI

MAUI ali Mid-America Universities International je program, ki omogoča evropskim univerzam študijsko izmenjavo z ameriškimi univerzami. V ta program je vključena le Univerza v Ljubljani, torej se nanj lahko prijavljajo le študenti UL. Študent, ki se udeleži študijske izmenjave, je oproščen šolnine, vse ostale stroške pa krije sam.

Ob prijavi študent navede 3 univerze, priložiti pa mora tudi izpis ocen na zadnji stopnji študija in motivacijsko pismo v angleščini. Prijave so do februarja (točen datum razpiše Univerza v Ljubljani vsako leto). Prijavijo se sicer lahko študentje vseh stopenj, vendar imajo prednost študentje prve stopnje. Izbor univerze mora potrditi tudi univerza gostiteljica, ki pa ima lahko tudi svoje zahteve.

AEN

AEN ali Australian European Network je program, ki omogoča izmenjave med evropskimi in avstralskimi univerzami. V ta program je vključena le Univerza v Ljubljani, torej se nanj lahko prijavljajo le študenti UL. Študent, ki se udeleži študijske izmenjave, je oproščen šolnine, vse ostale stroške pa krije sam.

ASEF

ASEF ali American Slovenian Education Foundation je fundacija, ki si za cilj zadaja boljše sodelovanje med ameriškim in slovenskim izobraževanjem. Ponujajo različne štipendije in programe ter študentske izmenjave, namenjen pa je predvsem nadarjenim študentom.

Program Fulbright

Program Fulbright je namenjen slovenskim doktorskim študentom in podoktorskim raziskovalcem za gostovanje v ZDA ter ameriškim državljanom za gostovanje v Sloveniji. Kandidati so izbrani na podlagi selekcijskega postopka s strani komisije Fulbright in končne potrditve kandidatov s strani pristojnega organa v ZDA.

Ad futura

Štipendije Ad futura so namenjene izboljšanju strokovne usposobljenosti, zagotovitvi kadrov za razvoj in inovacije na različnih znanstvenih področjih ter prenosu znanja in dobrih praks, vse z namenom izboljšanja konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Nosilec programa je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Štipendije Ad futura se dodeljujejo za mednarodno mobilnost za izobraževanje, študijski obisk ali za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja. Slovenskim študentom sta na voljo štipendija za (dodiplomski in podiplomski) študij v tujini (institucijo izbiraš sam_a) in štipendija za študij na European University Institute (EUI).

Kako pa je z akademskim
priznavanjem študija v tujini?

Da se izogneš kasnejšim težavam, moraš pred začetkom izmenjave za namen študija v tujini z ustanovama pošiljateljico in gostiteljico podpisati študijski sporazum, ki zagotavlja transparentno in učinkovito pripravo izmenjave ter določa način priznavanja uspešno opravljenih dejavnosti na izmenjavi. Na osnovi tega prejmeš ustrezno listino, ki pojasnjuje pravice in obveznosti študenta v času študija v tujini.

Po koncu izmenjave mora ustanova gostiteljica študentu in ustanovi pošiljateljici izdati prepis ocen, ki potrjuje, da je študent zaključil dogovorjeni študijski program, ter mu priznati dosežene učne rezultate. Ustanova pošiljateljica nato prizna kreditne točke (z uporabo točk ECTS ali enakovrednega sistema), kot je bilo dogovorjeno v študijskem sporazumu pred začetkom izmenjave, in jih brez dodatnih zahtev upošteva pri diplomi. Več o tem si lahko prebereš v smernicah glede rabe študijskega sporazuma za študij.