PO DRAGOCENE DELOVNE IZKUŠNJE V TUJINO

Študentska leta so čas raziskovanja in učenja, ko si prizadevamo, da bi pridobili čim več izkušenj, ki bi nam pomagale pri naši karieri. Ena izmed najbolj priljubljenih oblik pridobivanja delovnih izkušenj za študente je delovna praksa. Delovna praksa ponuja študentom možnost, da pridobijo praktične izkušnje in se naučijo veščin, ki jih ne morejo pridobiti v šolskih klopeh.

delovna-praksa-v-tujini-kor-net

PO DRAGOCENE DELOVNE IZKUŠNJE V TUJINO

delovna-praksa-v-tujini-kor-net

Študentska leta so čas raziskovanja in učenja, ko si prizadevamo, da bi pridobili čim več izkušenj, ki bi nam pomagale pri naši karieri. Ena izmed najbolj priljubljenih oblik pridobivanja delovnih izkušenj za študente je delovna praksa. Delovna praksa ponuja študentom možnost, da pridobijo praktične izkušnje in se naučijo veščin, ki jih ne morejo pridobiti v šolskih klopeh.

Poleg tega lahko delovna praksa služi kot odskočna deska za prihodnje zaposlitve, saj študenti pridobijo dragocene kontakte in reference, ki pomagajo pri iskanju zaposlitve po koncu študija. Bonus pa je potovanje ter spoznavanje novih držav in kultur. Delovna praksa je postala pomemben del izobraževanja mladih po vsem svetu, tudi v Sloveniji. Če te zanima, kakšne so možnosti opravljanja delovne prakse v tujini, beri dalje.

Študent lahko odide na več izmenjav v tujino s podporo programa Erasmus+, bodisi na študij bodisi na prakso, toda celotni čas v tujini (študij in praksa skupaj) ne sme biti krajši od 2 mesecev in ne sme preseči 12 mesecev v posameznem ciklu študija.

Erasmus+ omogoča študentom izmenjavo v tujini v času študija enovite stopnje (npr.  medicina, arhitektura ipd.) do 24 mesecev. Novi diplomanti lahko opravljajo prakso v tujini le v prvem letu po dokončanju študija, in sicer na ustanovi z listino Erasmus+ za terciarno izobraževanje, ki je del vpisanega študijskega programa. Delovno prakso lahko opravljajo v katerikoli organizaciji države programa Erasmus+, razen v ustanovah, organih in agencijah EU.

Študent_ka, njegova visokošolska ustanova in organizacija gostiteljica morajo skleniti študijski sporazum, ki zagotavlja transparentno in učinkovito pripravo izmenjave. Sporazum določa tudi pravice in dolžnosti udeleženih strani, natančen program delovne prakse, informacije o zavarovanju in način priznavanja uspešno opravljene delovne prakse.

Študent_ka prejme študentsko listino Erasmus+, ki pojasnjuje njegove_ne pravice in obveznosti  v zvezi z obdobjem prakse v tujini.

Študentu in njegovi visokošolski ustanovi mora organizacija/podjetje gostitelj običajno v petih tednih po uspešno opravljeni praksi poslati potrdilo o praksi. Visokošolska ustanova mora priznati študentovo prakso v tujini, kot je dogovorjeno v študijskem sporazumu in brez dodatnih zahtev.

Če je visokošolska ustanova študenta v državi programa Erasmus+, je treba informacije s potrdila o praksi zabeležiti tudi v prilogi k diplomi, razen če je študent novi diplomant. V tem primeru priporočamo, da se praksa zabeleži v potrdilo o mobilnosti Europass.

Erasmus+ program krije stroške potovanja in bivanja v tujini, vključno z dodatnimi finančnimi sredstvi za delovno prakso. Višina dotacije (sofinanciranja) je odvisna od razlike v življenjskih stroških, števila vlog, razdalje med državama in razpoložljivosti drugih sredstev.

Več informacij o dotacijah za mobilnost med državami programa Erasmus+ dobiš pri nacionalni agenciji in/ali svoji visokošolski ustanovi. Možna je tudi dodatna finančna podpora za študente iz socialno ogroženih okolij ali iz oddaljenih držav in regij programa Erasmus+. Višine dotacij in mejni zneski za mobilnost med državo programa Erasmus+ in partnersko državo so navedeni v vodniku za prijavitelje Erasmus+. Ne glede na prejeto Erasmus+ dotacijo je potrebno podpisati sporazum, ki opredeljuje trajanje, znesek dotacije ter pravice in obveznosti. Morda si upravičen_a do dodatnih dotacij in štipendij svoje ustanove, državnega organa ali drugega vira; več v evropskem finančnem vodniku.

Za izmenjavo ali delovno prakso v tujini se lahko prijaviš na uradu za mednarodne izmenjave ali na svoji visokošolski ustanovi. Izbor kandidatov za mobilnost opravi visokošolska ustanova pošiljateljica po pravičnem in transparentnem postopku.

Karierni kotiček

Delovna praksa v sklopu ERASMUS +

Erasmus+ je program Evropske unije za mobilnost in izmenjave mladih po Evropi in izven nje. V Sloveniji je priljubljen med študenti in mladimi, saj spodbuja sodelovanje in medkulturni dialog med državami. Študenti in mladi lahko v okviru programa opravijo študijsko izmenjavo ali prakso v tujini, se udeležijo se seminarjev, delavnic in usposabljanj ter sodelujejo v projektih.