Si spreten_na z rokami? postani obrtnik_ca!

Obrtni poklici so poklici, pri katerih se uporabljajo ročne spretnosti, tehnično znanje in praktične veščine za izdelavo izdelkov ali storitev. V obrtnih poklicih se pogosto uporabljajo tradicionalne tehnike, ki so bile razvite skozi stoletja. Vendar pa se tovrstni poklici danes prilagajajo tudi sodobnim tehnologijam in se spreminjajo z novimi tehnologijami in potrebami trga dela.

obrtnik-obrtni-poklici-kor-net

Pomembno je omeniti, da imajo obrtni poklici pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju in krepitvi lokalnih skupnosti. Obrtniški izdelki so pogosto unikatni in kakovostni ter predstavljajo pomemben del kulturne dediščine države. Poleg tega lahko obrtni poklici zagotavljajo zaposlitve za ljudi brez formalne izobrazbe in mlade ljudi, ki vstopajo na trg dela. V skladu z naraščajočo vrednostjo ročno izdelanih izdelkov in vse močnejšo težnjo po individualnosti bodo obrtni poklici ostali pomemben del sodobne družbe. 

V nadaljevanju najdeš nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja glede obrtništva in obrtnih poklicev.

Na kakšen način pridobim ustrezno izobrazbo za obrtni poklic?

Formalno izobraževanje: srednje poklicne šole, srednje tehnične šole, visoke strokovne šole in fakultete nudijo različne izobraževalne programe, ki ti lahko pomagajo do poklica; seznam slednjih najdeš na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.

Neformalno izobraževanje: Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je kvalifikacija, s katero se dokazuje delovno oz. strokovno usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje posameznega poklica. Z njo se dokazujejo znanja in spretnosti, pridobljene z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest ipd. Več o tem si lahko prebereš na spletni strani Nacionalne poklicne kvalifikacije.

Največ informacij o obrtnih poklicih najdeš
na spletnih straneh Obrtno podjetniške
zbornice Slovenije (OZS), kjer se lahko
med drugim podrobneje podučiš tudi o
vajeništvu in mojstrskih izpitih.

V katerih srednješolskih programih pridobim poklicno oziroma strokovno izobrazbo?

Nižje poklicno izobraževanje: praviloma traja dve leti in pol; uspešno končano izobraževanje omogoča vpis v programe srednjega poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja.

Srednje poklicno izobraževanje: praviloma trajajo tri leta; gre za usposabljanje za poklice v sodelovanju z delodajalc

Največ informacij o obrtnih poklicih najdeš
na spletnih straneh Obrtno podjetniške
zbornice Slovenije (OZS), kjer se lahko
med drugim podrobneje podučiš tudi o
vajeništvu in mojstrskih izpitih.

Kaj je vajeništvo?

Vajeništvo predstavlja najboljšo možnost za pridobitev želenega poklica skozi praktično usposabljanje. Med izobraževanjem se boš usposabljal_a z delom v podjetjih in obratovalnicah ter v dogovoru z delodajalcem in šolo po vnaprej pripravljenem načrtu opravljal_a do 60 % strokovnih vsebin. Delodajalec ti bo zagotovil mentorja, ki ti bo pomagal pri postopnem vključevanju v delovne procese in prevzemanju odgovornih nalog.

Vajeništvo je odlična priložnost za začetek tvoje poklicne kariere v podjetju, ki vlaga v usposabljanje svojih zaposlenih in daje mladim priložnost, da se z delom izkažejo. Ob tem boš prejel_a vajeniško nagrado. Po končanem izobraževanju boš imel_a možnost zaposlitve ali nadaljevanja izobraževanja v 3+2 programih. Za vpis moraš predhodno skleniti vajeniško pogodbo z delodajalcem, ki ima verificirano učno mesto, ter vajeniško pogodbo registrirati pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Največ informacij o obrtnih poklicih najdeš
na spletnih straneh Obrtno podjetniške
zbornice Slovenije (OZS), kjer se lahko
med drugim podrobneje podučiš tudi o
vajeništvu in mojstrskih izpitih.

Kaj je mojstrski izpit?

Pridobitev mojstrskega naziva izboljša zaposlitvene možnosti v izbranem poklicu. Mojster pridobi srednjo strokovno izobrazbo, lahko pa tudi mentorira dijake in študente pri praktičnem usposabljanju z delom (PUD). Je odgovorni vodja gradbenih del in izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti. Mojster se lahko vpiše v imenik vodij gradenj.

Pogoji za pristop k mojstrskemu izpitu:
  • srednja poklicna izobrazba (katerekoli smeri) in vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želiš opravljati mojstrski izpit;
  • srednja strokovna izobrazba (katerekoli smeri) in vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želiš opravljati mojstrski izpit;
  • višja ali visoka strokovna izobrazba (katerekoli smeri) in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želiš opravljati mojstrski izpit.

Največ informacij o obrtnih poklicih najdeš
na spletnih straneh Obrtno podjetniške
zbornice Slovenije (OZS), kjer se lahko
med drugim podrobneje podučiš tudi o
vajeništvu in mojstrskih izpitih.

Obrtni poklici so ključni za naš vsakdan, pomembno vlogo pa ohranjajo tudi v gospodarstvu. Poleg tega, da zagotavlja kakovostne storitve in izdelke, prinaša obrtništvo tudi številne in raznolike možnosti za zaposlitev in kariero.

Si spreten_na z rokami? Postani obrtnik_ca!

obrtnik-obrtni-poklici-kor-net

Obrtni poklici so poklici, pri katerih se uporabljajo ročne spretnosti, tehnično znanje in praktične veščine za izdelavo izdelkov ali storitev. V obrtnih poklicih se pogosto uporabljajo tradicionalne tehnike, ki so bile razvite skozi stoletja. Vendar pa se tovrstni poklici danes prilagajajo tudi sodobnim tehnologijam in se spreminjajo z novimi tehnologijami in potrebami trga dela.

Interesi, želje, vrednote ...

Pomembno je omeniti, da imajo obrtni poklici pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju in krepitvi lokalnih skupnosti. Obrtniški izdelki so pogosto unikatni in kakovostni ter predstavljajo pomemben del kulturne dediščine države. Poleg tega lahko obrtni poklici zagotavljajo zaposlitve za ljudi brez formalne izobrazbe in mlade ljudi, ki vstopajo na trg dela. V skladu z naraščajočo vrednostjo ročno izdelanih izdelkov in vse močnejšo težnjo po individualnosti bodo obrtni poklici ostali pomemben del sodobne družbe. 

V nadaljevanju najdeš nekaj odgovorov na najpogostejša vprašanja glede obrtništva in obrtnih poklicev.

Na kakšen način pridobim ustrezno izobrazbo za obrtni poklic?

Formalno izobraževanje: srednje poklicne šole, srednje tehnične šole, visoke strokovne šole in fakultete nudijo različne izobraževalne programe, ki ti lahko pomagajo do poklica; seznam slednjih najdeš na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje.

Neformalno izobraževanje:

Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je kvalifikacija, s katero se dokazuje delovno oz. strokovno usposobljenost, ki je potrebna za opravljanje posameznega poklica. Z njo se dokazujejo znanja in spretnosti, pridobljene z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest ipd. Več o tem si lahko prebereš na spletni strani Nacionalne poklicne kvalifikacije.

V katerih srednješolskih programih pridobim poklicno oziroma strokovno izobrazbo?

Nižje poklicno izobraževanje: praviloma traja dve leti in pol; uspešno končano izobraževanje omogoča vpis v programe srednjega poklicnega oziroma strokovnega izobraževanja.

Srednje poklicno izobraževanje: praviloma trajajo tri leta; gre za usposabljanje za poklice v sodelovanju z delodajalc

Kaj je vajeništvo?

Vajeništvo predstavlja najboljšo možnost za pridobitev želenega poklica skozi praktično usposabljanje. Med izobraževanjem se boš usposabljal_a z delom v podjetjih in obratovalnicah ter v dogovoru z delodajalcem in šolo po vnaprej pripravljenem načrtu opravljal_a do 60 % strokovnih vsebin. Delodajalec ti bo zagotovil mentorja, ki ti bo pomagal pri postopnem vključevanju v delovne procese in prevzemanju odgovornih nalog.

Vajeništvo je odlična priložnost za začetek tvoje poklicne kariere v podjetju, ki vlaga v usposabljanje svojih zaposlenih in daje mladim priložnost, da se z delom izkažejo. Ob tem boš prejel_a vajeniško nagrado. Po končanem izobraževanju boš imel_a možnost zaposlitve ali nadaljevanja izobraževanja v 3+2 programih. Za vpis moraš predhodno skleniti vajeniško pogodbo z delodajalcem, ki ima verificirano učno mesto, ter vajeniško pogodbo registrirati pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Kaj je mojstrski izpit?

Pridobitev mojstrskega naziva izboljša zaposlitvene možnosti v izbranem poklicu. Mojster pridobi srednjo strokovno izobrazbo, lahko pa tudi mentorira dijake in študente pri praktičnem usposabljanju z delom (PUD). Je odgovorni vodja gradbenih del in izpolnjuje izobrazbene pogoje za opravljanje določenih obrtnih dejavnosti. Mojster se lahko vpiše v imenik vodij gradenj.

Pogoji za pristop k mojstrskemu izpitu:

  • srednja poklicna izobrazba (katerekoli smeri) in vsaj tri leta izkušenj na področju, na katerem želiš opravljati mojstrski izpit;
  • srednja strokovna izobrazba (katerekoli smeri) in vsaj dve leti izkušenj na področju, na katerem želiš opravljati mojstrski izpit;
  • višja ali visoka strokovna izobrazba (katerekoli smeri) in vsaj eno leto izkušenj na področju, na katerem želiš opravljati mojstrski izpit.

Največ informacij o obrtnih poklicih najdeš
na spletnih straneh Obrtno podjetniške
zbornice Slovenije (OZS), kjer se lahko
med drugim podrobneje podučiš tudi o
vajeništvu in mojstrskih izpitih.

Obrtni poklici so ključni za naš vsakdan, pomembno vlogo pa ohranjajo tudi v gospodarstvu. Poleg tega, da zagotavlja kakovostne storitve in izdelke, prinaša obrtništvo tudi številne in raznolike možnosti za zaposlitev in kariero.