KAJ IN KJE ŠTUDIRATI?

Vpis na fakulteto ali visoko/višjo šolo predstavlja pomemben korak v življenju vsakega dijaka ali dijakinje, ki si želi nadaljevati svoje izobraževanje na visokošolski ravni. Študij na fakulteti omogoča pridobitev visoko strokovnega znanja ter številne možnosti za osebnostno in karierno rast.

vpis-na-fakulteto-alo-visoko-visjo-solo-kor-net

Vendar pa se lahko proces vpisa na fakulteto včasih zdi zapleten in zahteven, zato je pomembno, da pridobiš ustrezne informacije ter se dobro pripraviš na ta pomemben korak v tvojem življenju. 

V tem prispevku bomo pregledali pomembne korake vpisa na fakulteto.

Video vodič:
vpis na faks

Prijava za vpis na javne in zasebne visokošolske zavode (fakultete, visoke strokovne šole, akademije) poteka preko eVŠ spletnega portala. Postopek za izpolnjevanje prijave za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija je podrobno prikazan v tem videoposnetku.

Izbira študijskega programa
in pogoji za vpis

Na spletnem portalu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije so vsako leto v začetku leta objavljeni Razpisi za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v naslednjem študijskem letu.

Skupno v enem razpisu vpisna mesta razpisujejo javni visokošolski zavodi in samostojni visokošolski zavodi s koncesijo. Na tej strani pa lahko najdeš tudi razpise za zasebne visokošolske zavode. Razpise za posamezno fakulteto lahko najdeš tudi na uradni spletni strani izbrane fakultete.

V razpisu lahko preveriš, za katere študijske programe izpolnjuješ pogoje za vpis glede na srednješolsko izobraževanje, ter koliko je razpisanih prostih mest. Podrobno si preberi postopke in roke za oddajo prijave za vpis in kdaj bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, če jih program zahteva.

Toplo ti priporočamo, da se v februarju udeležiš informativnih dni in se odpraviš na fakultete, ki te zanimajo. Na informacijskih dnevih boš dobil občutek, ali je željena študijska smer res prava zate.

Prijavni rok

Datumi prijavnih rokov se od leta do leta razlikujejo. Prvi prijavni rok za javne in koncesionirane zavode praviloma poteka od sredine februarja do sredine marca, kar pomeni, da moraš do določenega datuma oddati prijavo za vpis. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ , in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ali z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), ali pa z uporabniškim imenom in geslom.

Prijava v študijski program

V prijavi lahko navedeš največ 3 želje – študijske programe. Na prvo mesto napišeš študijski program, na katerem si najbolj želiš študirati. Prva želja se bo najprej obravnavala – če ne boš izpolnjeval pogojev za vpis ali pa boš imel premalo točk za ta študij, se bo nadalje preverila še druga in po potrebi še tretja želja. Pomembno je, da si želiš študija na vseh treh zapisanih študijskih programih. Ne navajaj druge ali tretje želje samo ”za rezervo”.

Visokošolske prijavno-informacijske službe bodo predvidoma v začetku aprila objavile pregled števila prejetih prijav. V njem bo vidno število prijav po študijskih programih glede na razpisana mesta. Tako boš že kar hitro dobil informacije, katere fakultete bodo glede na presežek omejile vpis.

Če ne boš nikamor sprejet boš imel možnost oddati prijavo na še prosta mesta v drugem prijavnem roku, ki bo potekal v avgustu. Pri prijavi tudi upoštevaj kraj študija in če se vpisuješ na programe, ki so dvopredmetni, dva programa sestavljata eno željo (oba morata biti dvopredmetna).

Rezultati izbirnega postopka, drugi
vpisni rok in rok do zapolnitve mest

V kateri študijski program si bil sprejet izveš po objavi maturitetnih rezultatov splošne mature. Po elektronski pošti boš prejel sklep o izbirnem postopku. O datumu vpisa te bo obvestila akademija, fakulteta oziroma visoka strokovna šola, kamor boš sprejet. Na drugem prijavnem roku v avgustu lahko oddaš prijavo le še na prosta mesta, ki bodo objavljena na spletni strani razpisa za vpis in Visokošolskih prijavno-informacijskih služb. Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest (prej tretji rok) je še zadnja možnost za vpis na fakulteto, ki ga razpišejo le fakultete, ki imajo še na voljo prosta mesta. Prijavo oddate na portalu eVŠ v septembru.

Sprejemni izpiti

Za vpis na nekatere fakultete v Sloveniji je potrebno opraviti tudi sprejemne izpite ob koncu šolskega leta. V tem primeru samo dobro povprečje ocen ter uspešno opravljena matura ne bodo zadostovali, ampak je pomembno, da se na sprejemne izpite dobro pripraviš in se na njih čim bolje odrežeš. V Sloveniji ima sprejemne izpite kar nekaj fakultet; spodaj najdeš seznam.

 • Akademija za glasbo
 • Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT)
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Biotehniška fakulteta (smer Krajinska arhitektura)
 • Fakulteta za arhitekturo
 • Fakulteta za šport
 • Naravoslovno-tehniška fakulteta (smer Oblikovanje tekstilij in oblačil)
 • Pedagoška fakulteta (smer Likovna pedagogika ter Logopedija in surdopedagogika)
 • Zdravstvena fakulteta (Laboratorijska zobna protetika)
 • Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (smer Arhitektura)
 • Pedagoška fakulteta (smeri Glasbena pedagogika, Likovna pedagogika in Športno treniranje)
 • Alma Mater Europaea, Akademija za ples
 • Fakulteta za dizajn
 • IAM Visoka šola za multimedije
 • Visoka šola za storitve

Preizkusi nadarjenosti na fakultetah ponavadi potekajo v juniju in juliju. Izjema je le Akademija za glasbo, kjer je sprejemni izpit za program Glasbena umetnost že v mesecu maju.

Kako se pripraviti za posamezne
sprejemne izpite?

Na Akademiji za glasbo sprejemni izpit poteka na dveh smereh. Pri programu Glasbene umetnosti zajema preizkus iz glavnega predmeta in glasbeno-teoretičnih predmetov. Pri Glasbeni pedagogiki pa je preizkus sestavljen iz štirih delov: pisni test, preizkus iz igranja klavirja, preizkus glasu in znanja sofeggia ter preizkus pedagoških predispozicij.

Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je treba opraviti preizkus posebne nadarjenosti in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti. Na programu Film in televizija ter Gledališka režija pa je potreben tudi specialističen izvid za vid in sluh. Naloge iz preteklosti si lahko ogledaš v arhivu na akademiji.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ima preizkus v dveh delih: v prvem delu moraš glede na izbrani program oddati nalogo, drugi del preizkusa, ki se prav tako razlikuje glede na program, pa lahko opravljajo le tisti, ki so pozitivno ocenjeni na prvem delu.

Biotehniška fakulteta ima preizkus na smeri Krajinska arhitektura, kjer kandidati izkažejo lastnosti, pomembne za poklic, kot so dobro dojemanje prostora, ustvarjalnost in smisel za besedno in grafično izražanje.

Fakulteta za arhitekturo preverja likovno ter prostorsko dojemanje in izražanje ter problematiko arhitekture. Tako se na preizkusu riše po modelu, po spominu in dojemanju prostora.

Na Fakulteti za šport mora kandidat na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj čim bolje opraviti naslednje teste: tek na 100 m in 2400 m, skok v daljino z mesta, poligon nazaj, vesa v zgibi (ženske), zgibe  (moške) ter plavanje na 100 m. Pred preizkusom potekajo tudi priprave.

Na Naravoslovno-tehniški fakulteti na programu Oblikovanje tekstilij in oblačil preizkus obsega prostoročno risanje in slikanje človeške figure, oblikovanje oblačil in preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti.

ŠTUDENT_KA NAJ BO!

vpis-na-fakulteto-alo-visoko-visjo-solo-kor-net

Vpis na fakulteto ali visoko/višjo šolo predstavlja pomemben korak v življenju vsakega dijaka ali dijakinje, ki si želi nadaljevati svoje izobraževanje na visokošolski ravni. Študij na fakulteti omogoča pridobitev visoko strokovnega znanja ter številne možnosti za osebnostno in karierno rast.

Vendar pa se lahko proces vpisa na fakulteto včasih zdi zapleten in zahteven, zato je pomembno, da pridobiš ustrezne informacije ter se dobro pripraviš na ta pomemben korak v tvojem življenju.

VIDEO VODIČ:
vpis na faks

Prijava za vpis na javne in zasebne visokošolske zavode (fakultete, visoke strokovne šole, akademije) poteka preko eVŠ spletnega portala. Postopek za izpolnjevanje prijave za vpis v 1. letnik dodiplomskega študija je podrobno prikazan v tem videoposnetku.

Izbira študijskega programa in pogoji za vpis

Na spletnem portalu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije so vsako leto v začetku leta objavljeni Razpisi za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v naslednjem študijskem letu.

Skupno v enem razpisu vpisna mesta razpisujejo javni visokošolski zavodi in samostojni visokošolski zavodi s koncesijo. Na tej strani pa lahko najdeš tudi razpise za zasebne visokošolske zavode. Razpise za posamezno fakulteto lahko najdeš tudi na uradni spletni strani izbrane fakultete.

V razpisu lahko preveriš, za katere študijske programe izpolnjuješ pogoje za vpis glede na srednješolsko izobraževanje, ter koliko je razpisanih prostih mest. Podrobno si preberi postopke in roke za oddajo prijave za vpis in kdaj bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, če jih program zahteva.

Prijavni rok

Datumi prijavnih rokov se od leta do leta razlikujejo. Prvi prijavni rok za javne in koncesionirane zavode praviloma poteka od sredine februarja do sredine marca, kar pomeni, da moraš do določenega datuma oddati prijavo za vpis. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ , in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ali z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), ali pa z uporabniškim imenom in geslom.

Prijava v študijski program

Na spletnem portalu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije so vsako leto v začetku leta objavljeni Razpisi za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v naslednjem študijskem letu.

Skupno v enem razpisu vpisna mesta razpisujejo javni visokošolski zavodi in samostojni visokošolski zavodi s koncesijo. Na tej strani pa lahko najdeš tudi razpise za zasebne visokošolske zavode. Razpise za posamezno fakulteto lahko najdeš tudi na uradni spletni strani izbrane fakultete.

V razpisu lahko preveriš, za katere študijske programe izpolnjuješ pogoje za vpis glede na srednješolsko izobraževanje, ter koliko je razpisanih prostih mest. Podrobno si preberi postopke in roke za oddajo prijave za vpis in kdaj bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, če jih program zahteva.

Rezultati izbirnega postopka, drugi vpisni rok in rok do zapolnitve mest

V kateri študijski program si bil sprejet izveš po objavi maturitetnih rezultatov splošne mature. Po elektronski pošti boš prejel sklep o izbirnem postopku. O datumu vpisa te bo obvestila akademija, fakulteta oziroma visoka strokovna šola, kamor boš sprejet. Na drugem prijavnem roku v avgustu lahko oddaš prijavo le še na prosta mesta, ki bodo objavljena na spletni strani razpisa za vpis in Visokošolskih prijavno-informacijskih služb. Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest (prej tretji rok) je še zadnja možnost za vpis na fakulteto, ki ga razpišejo le fakultete, ki imajo še na voljo prosta mesta. Prijavo oddate na portalu eVŠ v septembru.

Sprejemni izpiti

Za vpis na nekatere fakultete v Sloveniji je potrebno opraviti tudi sprejemne izpite ob koncu šolskega leta. V tem primeru samo dobro povprečje ocen ter uspešno opravljena matura ne bodo zadostovali, ampak je pomembno, da se na sprejemne izpite dobro pripraviš in se na njih čim bolje odrežeš. V Sloveniji ima sprejemne izpite kar nekaj fakultet; spodaj najdeš seznam.

 • Akademija za glasbo
 • Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT)
 • Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
 • Biotehniška fakulteta (smer Krajinska arhitektura)
 • Fakulteta za arhitekturo
 • Fakulteta za šport
 • Naravoslovno-tehniška fakulteta (smer Oblikovanje tekstilij in oblačil)
 • Pedagoška fakulteta (smer Likovna pedagogika ter Logopedija in surdopedagogika)
 • Zdravstvena fakulteta (Laboratorijska zobna protetika)
 • Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (smer Arhitektura)
 • Pedagoška fakulteta (smeri Glasbena pedagogika, Likovna pedagogika in Športno treniranje)
 • Alma Mater Europaea, Akademija za ples
 • Fakulteta za dizajn
 • IAM Visoka šola za multimedije
 • Visoka šola za storitve

Preizkusi nadarjenosti na fakultetah ponavadi potekajo v juniju in juliju. Izjema je le Akademija za glasbo, kjer je sprejemni izpit za program Glasbena umetnost že v mesecu maju.

Kako se pripraviti za posamezne
sprejemne izpite?

Na Akademiji za glasbo sprejemni izpit poteka na dveh smereh. Pri programu Glasbene umetnosti zajema preizkus iz glavnega predmeta in glasbeno-teoretičnih predmetov. Pri Glasbeni pedagogiki pa je preizkus sestavljen iz štirih delov: pisni test, preizkus iz igranja klavirja, preizkus glasu in znanja sofeggia ter preizkus pedagoških predispozicij.

Na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo je treba opraviti preizkus posebne nadarjenosti in dokazati ustrezne psihofizične sposobnosti. Na programu Film in televizija ter Gledališka režija pa je potreben tudi specialističen izvid za vid in sluh. Naloge iz preteklosti si lahko ogledaš v arhivu na akademiji.

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ima preizkus v dveh delih: v prvem delu moraš glede na izbrani program oddati nalogo, drugi del preizkusa, ki se prav tako razlikuje glede na program, pa lahko opravljajo le tisti, ki so pozitivno ocenjeni na prvem delu.

Biotehniška fakulteta ima preizkus na smeri Krajinska arhitektura, kjer kandidati izkažejo lastnosti, pomembne za poklic, kot so dobro dojemanje prostora, ustvarjalnost in smisel za besedno in grafično izražanje.

Fakulteta za arhitekturo preverja likovno ter prostorsko dojemanje in izražanje ter problematiko arhitekture. Tako se na preizkusu riše po modelu, po spominu in dojemanju prostora.

Na Fakulteti za šport mora kandidat na preizkusu gibalnih sposobnosti in znanj čim bolje opraviti naslednje teste: tek na 100 m in 2400 m, skok v daljino z mesta, poligon nazaj, vesa v zgibi (ženske), zgibe  (moške) ter plavanje na 100 m. Pred preizkusom potekajo tudi priprave.

Na Naravoslovno-tehniški fakulteti na programu Oblikovanje tekstilij in oblačil preizkus obsega prostoročno risanje in slikanje človeške figure, oblikovanje oblačil in preizkus iz oblikovanja tekstilij in barvne občutljivosti.