KAKO ŠTUDIRATI?

Študij v svoji osnovi poteka na dva načina, redno in izredno

Pri nas je najpogostejša izbira redni študij, saj je večinoma brezplačen. Izredni študij  lahko imenujemo tudi plačljiv študij. Za to obliko študija se vsako leto vedno več študentov odloči, saj v njem vidijo veliko prednosti. Na kratko poglejmo razlike med rednim in izrednim študijem, pa tudi to, kateri drugi načini študija še obstajajo pri nas.

KAKO ŠTUDIRATI?

Študij v svoji osnovi poteka na dva načina, redno in izredno

Pri nas je najpogostejša izbira redni študij, saj je večinoma brezplačen. Izredni študij  lahko imenujemo tudi plačljiv študij. Za to obliko študija se vsako leto vedno več študentov odloči, saj v njem vidijo veliko prednosti. Na kratko poglejmo razlike med rednim in izrednim študijem, pa tudi to, kateri drugi načini študija še obstajajo pri nas.

Redni študij

Je najpogostejša oblika študija, ki je organizirana tako, da naj bi povprečen študent porabil 8 ur dnevno za študij – bodi organizirane oblike (na fakulteti) ali samostojno delo. Na redni študij se lahko vpiše vsak, ki izpolnjuje pogoje za vpis ne glede na starost ali zaposlitveni status. Tudi redni študenti so namreč lahko zaposleni, le da jim ob tem ne pripadajo pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Redni študij na 1. in 2. stopnji je na javnih zavodih in koncesioniranih programih brezplačen.

Izredni študij

Je praviloma je namenjen tistim, ki ob študiju delajo. Od rednega študija se razlikuje v razporedu dela ter organizaciji predavanj in samih obveznosti. Po navadi poteka v popoldanskem času in tudi  med vikendi, da si ga lažje uskladiš z delom. Izredni študij je plačljiv.

Če nisi redno zaposlen, imaš enake pravice kakor ostali študentje. To so štipendija, študentski boni, subvencioniran prevoz, bivanje in zavarovanje.

Vzporedni študij

Vzporedni študij je enkratna možnost za študenta, da se hkrati vpiše v dva različna študijska programa. To je edina izjema od pravila, da študent ne more biti vpisan na dva visokošolska zavoda hkrati. Po uspešno opravljenem prvem letniku in izpolnitvi pogojev za napredovanje v višji letnik na “matični fakulteti”, se lahko študent vzporedno vpiše v drugi študijski program, če izpolnjuje splošne pogoje za vpis. Ali je vzporedni študij plačljiv ali ne, je odvisno od števila razpisanih mest za vzporedni študij. Prijavni rok za vpis na vzporedni študij je določen v razpisu za vpis in se ponavadi zaključi v prvi polovici septembra. Študenti, ki se želijo vpisati v študijski program, kjer se preverjajo posebne nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, morajo prijavo oddati prej.

Zaporedni študij oziroma
študij diplomantov

Vsi diplomanti imajo možnost zaporednega študija oziroma tako imenovanega študija diplomantov. To pomeni, da se po diplomi lahko vpišeš še na en dodiplomski študij. Študij diplomantov je v vsakem primeru plačljiv, saj Zakon o visokem šolstvu (ZVis) za izobraževanje na programu, katerega stopnjo izobrazbe si že pridobil, predvideva plačevanje šolnine. Pri vpisu na redna ali izredna mesta se študent vpisuje enako kot maturanti. Vpisna mesta za študij diplomantov so določena posebej. Kandidati za vpis na mesta za diplomante oddajo prijavo za vpis prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ.

Več informacij dobiš v razpisih, kjer so objavljena tudi prosta mesta za študij diplomantov. Razpisi so vsako leto v začetku leta objavljeni na spletnem portalu eVŠ.