AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

Aktivno državljanstvo ni le politična participacija, udeleževanje volitev, referendumov ali spremljanje političnega dogajanja. Je veliko več kot to, je širše aktivno delovanje vseh državljank in državljanov na različnih javnih področjih za splošno družbeno korist.

aktivno-drzavljanstvo-kor-net

AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO

aktivno-drzavljanstvo-kor-net

Aktivno državljanstvo ni le politična participacija, udeleževanje volitev, referendumov ali spremljanje političnega dogajanja. Je veliko več kot to, je širše aktivno delovanje vseh državljank in državljanov na različnih javnih področjih za splošno družbeno korist.

Bistveno je sodelovanje pri odločanju

Bistvo aktivnega državljanstva je, da imamo možnost sodelovati pri odločanju oziroma vplivanju na odločitve, ki se sprejemajo v demokratičnem družbenem prostoru ter pri tem sooblikujemo in vplivamo na javne teme, ki zadevajo različne ciljne skupine. Aktivno državljanstvo pomeni soustvarjanje družbe in javnih tem na lokalnem, državnem in mednarodnem nivoju.

Posledično s tem krepimo demokratično delovanje in zagotavljamo vključenost posameznikov v družbo. Pomembno je, da aktivno državljanstvo temelji na medsebojnem spoštovanju, enakosti, upoštevanju človekovih pravic in demokratičnih vrednotah.

Aktivnemu državljanu ni vseeno kaj se z družbo dogaja. Družbo si prizadeva spremeniti na boljše, zato sodeluje pri odločanju ter izkoristi priložnost za soustvarjanje družbe na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Aktiven državljan je avtonomen in kritičen

Skupno življenje ljudi urejajo pravila, ki svobodo posameznika omejujejo, a tudi ščitijo pred posegi oblasti in drugih ljudi. V sodobnih družbah so zapisana v ustavi in zakonih, člani družbe pa sodelujejo pri njihovem oblikovanju, kar pomeni, da so oblikovana na demokratičen način. Demokracija, ki temelji na skupnem odločanju, predpostavlja avtonomne državljane, ki so sposobni samostojno razmišljati in presojati.

V tem procesu je ključnega pomena kritično mišljenje, poznavanje osnovnih pojmov, ki omogočajo misliti družbeni svet, in sposobnost sodelovanja v razpravi, v kateri posamezniki skupaj iščejo rešitve za vprašanja, ki zadevajo vse.

Aktivno državljanstvo in mladi

Soustvarjanje družbe in vplivanje na oblikovanje javnih tem in agende je še posebej pomembno za mlade, ki lahko s participacijo oziroma soudeležbo na različnih področjih prispevajo k izboljšanju položaja mladih (sovrstnikov) v družbi.

Aktivno državljanstvo je v veliki meri povezano s sodelovanjem v demokratičnih procesih okolja, v katerem živimo. Velik del učenja aktivnega državljanstva se dogaja izven izobraževalnega sistema, predvsem preko neformalnega učenja v različnih nevladnih organizacijah, mladinskih organizacijah, mladinskih centrih in mladinskih svetih lokalne skupnosti.

Kako se aktiviram?

Aktiven državljan oz. državljanka lahko postaneš tako, da se priključiš različnim mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade ali s prijatelji v svojem lokalnem okolju sodeluješ pri oblikovanju programa in projektov mladinskega centra, mladinskega društva ali lokalnega mladinskega sveta, se udeležiš mednarodnih izmenjav in spreminjaš Evropo, postaneš prostovoljec, se udeležiš dialogov z odločevalci in podaš svoje mnenje ali predlog ali pa preprosto podpreš svoje prijatelje pri njihovih aktivnostih, kampanjah ali kakšni drugi zadevi, ki deluje pozitivno na družbo.

Preglej seznam mladinskih organizacij, ki ti v tvojem okolju ponujajo priložnosti za aktivno udejstvovanje v družbi. Pridobiš lahko neprecenljive izkušnje in prijatelje za vedno.

Pravni kotiček

Ustava Republike Slovenije

Predpogoj za aktivno participacijo je poznavanje pravnega okvirja in pravil, ki uravnavajo naše družbeno življenje. Temeljni pravni akt, ki določa pravni red Slovenije, je Ustava RS, zato je še toliko bolj pomembno, da jo čim prej spoznaš. V branje ti priporočamo izvirno besedilo, pomagaš pa si lahko tudi z lahko berljivo verzijo našega najpomembnejšega pravnega teksta.