belilogo

Koroška mreža

podpornega okolja

za mlade

Hej, ti! Prispel_a si na portal Virtualni mladinski
inkubator Koroške
, ki prihaja KMALU.

Pozdravljen_a!

Pred tabo je ANKETA, v kateri lahko jasno izraziš svoje mnenje, kako je na Koroškem biti mlad_a.

Iskreno, brez dlake na jeziku, lahko navržeš vsako najmanjšo frustracijo in/ali pohvališ stvari, ki se ti v domači regiji zdijo dobre. Obljubljamo ti, da bomo postorili vse, kar je v naši moči, da bodo pri vseh odgovornih – odločevalcih, izobraževalnih ustanovah, mladinskih organizacijah itd. – tvoja mnenja in predlogi padli na plodna tla.

KOR-NET bo na enem mestu (TUKAJ! 😉) zate zbral vse informacije, ki jih potrebuješ ob svojem odraščanju, šolanju in kakovostnem preživljanju prostega časa na Koroškem. Nekaterih si se že spraševal_a, za druge morda (še) ne veš, da sploh so.
Kdo so kep’ce, ki pripravljajo Virtualni
mladinski inkubator Koroške?
Ekipa projekta KOR-NET želi utrditi podporno okolje za mlade na Koroškem, zmanjšati beg možganov ter v sodelovanju z mladino sooblikovati kakovostno okolje za življenje in delo.

Izenačiti želimo možnosti za vse mlade na Koroškem ter jim omogočiti aktivno vključevanje in sodelovanje pri lokalnem odločanju, še posebej pri temah, ki zadevajo njih. Z našo pomočjo bodo mladi samozavestneje stopali tudi na trg dela ter postajali aktivnejši državljani.

Poleg vzpostavitve virtualnega mladinskega inkubatorja Koroške bomo postavili skupno 13 mladinskih delovnih postaj po regiji, zasnovali model aktivne participacije mladih – zbornik dobrih praks na področju mladinskega dela ter organizirali delavnice, tabore in dogodke mreženja mladih s strokovnjaki, odločevalci, podjetniki ipd.

Vse kep’ce na kup!
Poleg vzpostavitve virtualnega mladinskega inkubatorja Koroške bomo postavili skupno 13 mladinskih delovnih postaj po regiji, zasnovali model aktivne participacije mladih – zbornik dobrih praks na področju mladinskega dela ter organizirali delavnice, tabore in dogodke mreženja mladih s strokovnjaki, odločevalci, podjetniki ipd.
Vse kep’ce na kup!
Izenačiti želimo možnosti za vse mlade na Koroškem ter jim omogočiti aktivno vključevanje in sodelovanje pri lokalnem odločanju, še posebej pri temah, ki zadevajo njih.
Z našo pomočjo bodo mladi samozavestneje stopali tudi na trg dela ter postajali aktivnejši državljani.

Koroška mreža

podpornega okolja

za mlade

Hej, ti! Prispel_a si na portal
Virtualni mladinski inkubator
Koroške
, ki prihaja KMALU.
Pozdravljen_a!

Pred tabo je ANKETA, v kateri lahko jasno izraziš svoje mnenje, kako je na Koroškem biti mlad_a.

Iskreno, brez dlake na jeziku, lahko navržeš vsako najmanjšo frustracijo in/ali pohvališ stvari, ki se ti v domači regiji zdijo dobre. Obljubljamo ti, da bomo postorili vse, kar je v naši moči, da bodo pri vseh odgovornih – odločevalcih, izobraževalnih ustanovah, mladinskih organizacijah itd. – tvoja mnenja in predlogi padli na plodna tla.

KOR-NET bo na enem mestu (TUKAJ! 😉) zate zbral vse informacije, ki jih potrebuješ ob svojem odraščanju, šolanju in kakovostnem preživljanju prostega časa na Koroškem. Nekaterih si se že spraševal_a, za druge morda (še) ne veš, da sploh so.
Kdo so kep’ce, ki pripravljajo
Virtualni mladinski inkubator
Koroške?

Mladinske organizacije

Lokalni razvoj in podjetništvo

Norveški partner

Ekipa projekta KOR-NET želi utrditi podporno okolje za mlade na Koroškem, zmanjšati beg možganov ter v sodelovanju z mladino sooblikovati kakovostno okolje za življenje in delo.

Izenačiti želimo možnosti za vse mlade na Koroškem ter jim omogočiti aktivno vključevanje in sodelovanje pri lokalnem odločanju, še posebej pri temah, ki zadevajo njih. Z našo pomočjo bodo mladi samozavestneje stopali tudi na trg dela ter postajali aktivnejši državljani.

Poleg vzpostavitve virtualnega mladinskega inkubatorja Koroške bomo postavili skupno 13 mladinskih delovnih postaj po regiji, zasnovali model aktivne participacije mladih – zbornik dobrih praks na področju mladinskega dela ter organizirali delavnice, tabore in dogodke mreženja mladih s strokovnjaki, odločevalci, podjetniki ipd.

Vse kep’ce na kup!