Kaj pa če se mi kaj zgodi?

Zdravje je naš največji zaklad, zato je pomembno, da ga ohranjamo v najboljši možni kondiciji. A tudi najbolj pazljivi in skrbni ljudje kdaj zbolimo ali se poškodujemo. Zato je smiselno, da imamo ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki nam omogoča, da si lahko privoščimo zdravstvene storitve brez finančnih skrbi. V tem prispevku so zbrane vse informacije, ki jih je dobro vedeti.

Kaj pa če se mi kaj zgodi?

Zdravje je naš največji zaklad, zato je pomembno, da ga ohranjamo v najboljši možni kondiciji. A tudi najbolj pazljivi in skrbni ljudje kdaj zbolimo ali se poškodujemo. Zato je smiselno, da imamo ustrezno zdravstveno zavarovanje, ki nam omogoča, da si lahko privoščimo zdravstvene storitve brez finančnih skrbi. V tem prispevku so zbrane vse informacije, ki jih je dobro vedeti.

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene potrebe.

Poznamo dve vrsti zdravstvenih zavarovanj: obvezno in prostovoljno

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo druge zdravstvene zavarovalnice.

Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka (v obveznem zdravstvenem zavarovanju) ali premije (v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju).

Tuje osebe, ki niso vključene v zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, imajo pravico do nujnih oz. potrebnih zdravstvenih storitev, za katera se plačilo zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, mednarodnimi sporazumi ali iz državnega proračuna.

Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovanim osebam uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov ter do denarnih nadomestil, kot so nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev.

Obvezno zdravstveno zavarovanje se izvaja po načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, bogatimi in revnimi.

Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji (RS) obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) predpisane pogoje.

Osebe, ki morajo biti zavarovane po ZZVZZ, so:

 

Več informacij o zavarovanih osebah lahko pridobiš na spletni strani ZZZS.

Za zavarovance je predpisana obveznost plačevanja prispevkov, pri čemer je predpisano tudi, kdo je zavezanec za njihovo plačevanje in zavezanec za prijavo osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje, vrsta prispevkov in osnova od katere se le-ti plačujejo ter tudi obseg pravic.

Plačilo predpisanih prispevkov je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno varnost (zaposlitev, pokojnina, samostojna dejavnost, invalidnine, lastna sredstva, družbene pomoči).

Prijavo, spremembo ali odjavo oseb v oziroma iz obveznega zdravstvenega zavarovanja si lahko uredim (na podlagi vloge zavezanca za prijavo) na katerikoli območni enoti oz. izpostavi ZZZS.

Obseg pravic in vrste pravic so določene z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, podrobneje pa jih določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zdravstvene storitve na podlagi potrjene in veljavne slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja opravi osebni zdravnik s svojimi sodelavci, po potrebi pa tudi specialisti v ambulantah in bolnišnicah, zdraviliščih ter klinikah in inštitutih. Nekatere storitve plača ZZZS v celoti, za druge pa mora zavarovana oseba doplačati razliko do polne vrednosti storitev, in sicer iz lastnih sredstev, če nima urejenega prostovoljnega (dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja.

V katerih primerih in za katere zavarovane osebe  obvezno zdravstveno zavarovanje krije zdravstvene storitve v njihovi polni vrednosti je določeno v ZZVZZ. Ta zakon določa tudi to, kdaj je potrebno za storitve doplačati.

Ali imaš urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko preveriš na spletni strani ZZZS. Potrebuješ številko svoje zdravstvene kartice.

Če si že dopolnil_a 18 let, mora biti ZZZS obveščen, da se še vedno šolaš, saj imaš tako urejeno zdravstveno zavarovanje in lahko iz tega naslova tudi uveljavljaš svoje pravice. V kolikor pa statusa dijaka ali študenta nimaš urejenega, si moraš obvezno zavarovanje urediti na najbližji enoti ZZZS.

Več o obveznem zdravstvenem zavarovanju za študente si lahko prebereš v publikaciji Zavarovanje je pol zdravja.
Več o obveznem zdravstvenem zavarovanju si lahko prebereš na spletni strani ZZZS.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije v povprečju približno 70% zdravstvenih storitev, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa 30%

Osnova zdravstvenega zavarovanja je torej obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno pa obvezno zdravstveno zavarovanje le dopolnjuje.

Tako ob urejenosti obveznega kot tudi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri koriščenju zdravstvene storitve ne bo potrebno doplačati, vse dokler vrednost zdravstvenih storitev, zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov (npr. za očesne pripomočke in zobno protetiko, nenujne reševalne prevoze, zdravila na recept ipd.) ne preseže najvišje priznane vrednosti.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno.

Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne ponujajo vse zavarovalnice, ampak samo nekatere.

Zavarovalnice, pri katerih si lahko urediš dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

 • Zavarovalnica Generali;
 • Zavarovalnica Vzajemna;
 • Zavarovalnica Triglav.

Dopolnilno zavarovanje se najpogosteje sklepa v sledečih primerih:

 • ob prenehanju statusa študenta ali dijaka;
 • ob dopolnjenem 26. letu starosti;
 • ob prvi zaposlitvi;
 • ko na novo postaneš državljan RS;
 • ko postaneš družbenik d.o.o., d.n.o.;
 • ko iz drugih razlogov nimaš urejenega dopolnilnega zavarovanja.

 

Več informacij o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju.

Dodatnega zdravstvenega zavarovanja ne smemo zamenjati z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Dodatno zdravstveno zavarovanje je (prav tako kot dopolnilno) prostovoljno in temelji na rednem plačevanju premije. Nudi ga več zavarovalnic v RS in pomeni nadstandard zdravstvenih storitev ali pa pokriva tiste storitve, ki bi jih morali v vsakem primeru plačati sami. To pomeni, da nudi več, kot storitve, ki jih že pokrivata obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje (npr. bele plombe pri zobozdravniku, hitrejšo obravnavo pri zdravniku, itd.).

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene potrebe.

Poznamo dve vrsti zdravstvenih zavarovanj: obvezno in prostovoljno

Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), prostovoljno zdravstveno zavarovanje pa izvajajo druge zdravstvene zavarovalnice.

Osnovna lastnost zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih družinskih članov vezane na prijavo v zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka (v obveznem zdravstvenem zavarovanju) ali premije (v prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju).

Tuje osebe, ki niso vključene v zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, imajo pravico do nujnih oz. potrebnih zdravstvenih storitev, za katera se plačilo zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom, mednarodnimi sporazumi ali iz državnega proračuna.

Obvezno zdravstveno zavarovanje omogoča zavarovanim osebam uveljavljanje pravic do zdravstvenih storitev, zdravil, medicinskih pripomočkov ter do denarnih nadomestil, kot so nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela in povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem pravic do zdravstvenih storitev.

Obvezno zdravstveno zavarovanje se izvaja po načelih socialne pravičnosti in solidarnosti med zdravimi in bolnimi, starimi in mladimi, bogatimi in revnimi.

Zdravstveno zavarovanje je v Republiki Sloveniji (RS) obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) predpisane pogoje.

Osebe, ki morajo biti zavarovane po ZZVZZ, so:

 

Več informacij o zavarovanih osebah lahko pridobiš na spletni strani ZZZS.

Za zavarovance je predpisana obveznost plačevanja prispevkov, pri čemer je predpisano tudi, kdo je zavezanec za njihovo plačevanje in zavezanec za prijavo osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje, vrsta prispevkov in osnova od katere se le-ti plačujejo ter tudi obseg pravic.

Plačilo predpisanih prispevkov je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno varnost (zaposlitev, pokojnina, samostojna dejavnost, invalidnine, lastna sredstva, družbene pomoči).

Prijavo, spremembo ali odjavo oseb v oziroma iz obveznega zdravstvenega zavarovanja si lahko uredim (na podlagi vloge zavezanca za prijavo) na katerikoli območni enoti oz. izpostavi ZZZS.

Obseg pravic in vrste pravic so določene z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, podrobneje pa jih določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zdravstvene storitve na podlagi potrjene in veljavne slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja opravi osebni zdravnik s svojimi sodelavci, po potrebi pa tudi specialisti v ambulantah in bolnišnicah, zdraviliščih ter klinikah in inštitutih. Nekatere storitve plača ZZZS v celoti, za druge pa mora zavarovana oseba doplačati razliko do polne vrednosti storitev, in sicer iz lastnih sredstev, če nima urejenega prostovoljnega (dopolnilnega) zdravstvenega zavarovanja.

V katerih primerih in za katere zavarovane osebe  obvezno zdravstveno zavarovanje krije zdravstvene storitve v njihovi polni vrednosti je določeno v ZZVZZ. Ta zakon določa tudi to, kdaj je potrebno za storitve doplačati.

Ali imaš urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje lahko preveriš na spletni strani ZZZS. Potrebuješ številko svoje zdravstvene kartice.

Če si že dopolnil_a 18 let, mora biti ZZZS obveščen, da se še vedno šolaš, saj imaš tako urejeno zdravstveno zavarovanje in lahko iz tega naslova tudi uveljavljaš svoje pravice. V kolikor pa statusa dijaka ali študenta nimaš urejenega, si moraš obvezno zavarovanje urediti na najbližji enoti ZZZS.

Več o obveznem zdravstvenem zavarovanju za študente si lahko prebereš v publikaciji Zavarovanje je pol zdravja.
Več o obveznem zdravstvenem zavarovanju si lahko prebereš na spletni strani ZZZS.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje dopolnjuje obvezno zdravstveno zavarovanje. Obvezno zdravstveno zavarovanje krije v povprečju približno 70% zdravstvenih storitev, dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa 30%

Osnova zdravstvenega zavarovanja je torej obvezno zdravstveno zavarovanje, dopolnilno pa obvezno zdravstveno zavarovanje le dopolnjuje.

Tako ob urejenosti obveznega kot tudi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pri koriščenju zdravstvene storitve ne bo potrebno doplačati, vse dokler vrednost zdravstvenih storitev, zdravil in medicinsko-tehničnih pripomočkov (npr. za očesne pripomočke in zobno protetiko, nenujne reševalne prevoze, zdravila na recept ipd.) ne preseže najvišje priznane vrednosti.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je prostovoljno.

Dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne ponujajo vse zavarovalnice, ampak samo nekatere.

Zavarovalnice, pri katerih si lahko urediš dopolnilno zdravstveno zavarovanje:

 • Zavarovalnica Generali;
 • Zavarovalnica Vzajemna;
 • Zavarovalnica Triglav.

Dopolnilno zavarovanje se najpogosteje sklepa v sledečih primerih:

 • ob prenehanju statusa študenta ali dijaka;
 • ob dopolnjenem 26. letu starosti;
 • ob prvi zaposlitvi;
 • ko na novo postaneš državljan RS;
 • ko postaneš družbenik d.o.o., d.n.o.;
 • ko iz drugih razlogov nimaš urejenega dopolnilnega zavarovanja.

 

Več informacij o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju.

Dodatnega zdravstvenega zavarovanja ne smemo zamenjati z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem. Dodatno zdravstveno zavarovanje je (prav tako kot dopolnilno) prostovoljno in temelji na rednem plačevanju premije. Nudi ga več zavarovalnic v RS in pomeni nadstandard zdravstvenih storitev ali pa pokriva tiste storitve, ki bi jih morali v vsakem primeru plačati sami. To pomeni, da nudi več, kot storitve, ki jih že pokrivata obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje (npr. bele plombe pri zobozdravniku, hitrejšo obravnavo pri zdravniku, itd.).

Pravni kotiček

Področje zavarovanja je v RS urejeno z več zakonskimi podlagami, pravilniki, itd. Nekaj teh lahko najdeš na spodnjih povezavah: