NOBENO NASILJE NI OKEJ!

Nasilje je eden izmed najbolj perečih družbenih problemov, ki ga doživljajo posamezniki in družine po vsem svetu. Nasilje se lahko pojavi v različnih oblikah in v različnih okoljih, vključno z nasiljem v družini. O nasilju govorimo, kadar kdorkoli izvaja katerokoli izmed oblik nasilja (psihično, telesno, spolno, ekonomsko ali odnosno) nad drugo osebo (najpogosteje družinskim članom). K nasilju se uvršča telesno kaznovanje, zanemarjanje ali zalezovanje druge osebe, ne glede na to ali je ta oseba družinski član ali ne.

nasilje-kor-net

NOBENO NASILJE NI OKEJ!

nasilje-kor-net

Nasilje je eden izmed najbolj perečih družbenih problemov, ki ga doživljajo posamezniki in družine po vsem svetu. Nasilje se lahko pojavi v različnih oblikah in v različnih okoljih, vključno z nasiljem v družini. O nasilju govorimo, kadar kdorkoli izvaja katerokoli izmed oblik nasilja (psihično, telesno, spolno, ekonomsko ali odnosno) nad drugo osebo (najpogosteje družinskim članom). K nasilju se uvršča telesno kaznovanje, zanemarjanje ali zalezovanje druge osebe, ne glede na to ali je ta oseba družinski član ali ne.

Če si sam_a žrtev nasilja ali če veš za tak primer, ga takoj prijavi!

Za nasilje ni upravičila!

Nasilje je kaznivo dejanje. Pogosto je skrito, javnost pa zanj izve, ko je včasih za žrtve že prepozno. Nasilje vedno pusti telesne in/ali duševne posledice, na otroke vpliva še posebej travmatično.

Prva stvar, ki jo je treba storiti v primeru nasilja, je poiskati pomoč. 

Ko je ogroženo življenje ali je nujno takojšnje ukrepanje policije, pokličite številko policije za klic v sili 113! Če si sam žrtev nasilja v družini ali če veš za tak primer, lahko oddaš anonimno prijavo.

Žrtve nasilja se lahko obrnejo na socialne delavce, psihologe, policijo in druge strokovnjake, ki lahko zagotovijo podporo in pomoč pri preprečevanju nadaljnjega nasilja. V kolikor gre za nasilje v družini se lahko žrtve obrnejo tudi na organizacije za zaščito žrtev nasilja v družinah, ki zagotavljajo zatočišča in druge oblike pomoči.

Žrtve nasilja se lahko obrnejo na socialne delavce, psihologe, policijo in druge strokovnjake, ki lahko zagotovijo podporo in pomoč pri preprečevanju nadaljnjega nasilja. V kolikor gre za nasilje v družini se lahko žrtve obrnejo tudi na organizacije za zaščito žrtev nasilja v družinah, ki zagotavljajo zatočišča in druge oblike pomoči.

Ne čakaj, da se bo nasilje končalo samo od sebe, saj je to malo verjetno. Tudi če opazuješ ali slišiš trpljenje drugih ljudi v njihovi lastni družini, nasilje prijavi, saj morda sami tega ne zmorejo. Policija bo vsako prijavo skrbno proučila in primerno ukrepala. Skupaj z drugimi službami bo poskrbela za varnost žrtev, ponudila ti bo vrsto informacij o organih in organizacijah, ki ponujajo dodatno pomoč in podporo.

Žrtve nasilja (v družinah) imajo tudi pravico do pravne pomoči. To pomeni, da lahko dobijo brezplačno pravno svetovanje in pomoč pri vložitvi zahtevkov za odškodnino ali drugih pravnih postopkih. Pravna pomoč je pomembna, saj lahko žrtvam pomaga, da si zagotovijo pravice in pravičnost.

Žrtve nasilja se lahko obrnejo na socialne delavce, psihologe, policijo in druge strokovnjake, ki lahko zagotovijo podporo in pomoč pri preprečevanju nadaljnjega nasilja. V kolikor gre za nasilje v družini se lahko žrtve obrnejo tudi na organizacije za zaščito žrtev nasilja v družinah, ki zagotavljajo zatočišča in druge oblike pomoči.

Ne čakaj, da se bo nasilje končalo samo od sebe, saj je to malo verjetno. Tudi če opazuješ ali slišiš trpljenje drugih ljudi v njihovi lastni družini, nasilje prijavi, saj morda sami tega ne zmorejo. Policija bo vsako prijavo skrbno proučila in primerno ukrepala. Skupaj z drugimi službami bo poskrbela za varnost žrtev, ponudila ti bo vrsto informacij o organih in organizacijah, ki ponujajo dodatno pomoč in podporo.

Žrtve nasilja (v družinah) imajo tudi pravico do pravne pomoči. To pomeni, da lahko dobijo brezplačno pravno svetovanje in pomoč pri vložitvi zahtevkov za odškodnino ali drugih pravnih postopkih. Pravna pomoč je pomembna, saj lahko žrtvam pomaga, da si zagotovijo pravice in pravičnost.

Nekaj značilnih oblik nasilja

Nekaj oblik nasilja, ki jih lahko zasledimo (v družinskih odnosih), vključuje psihično nasilje, telesno nasilje, spolno nasilje, ekonomsko nasilje, odnosno nasilje ter zanemarjanje.

Pri psihičnem nasilju gre za poniževanje, grožnje, zaničevanje ali pretiran nadzor, ki povzroči manjvrednost in druge duševne stiske.

Pri telesnem nasilju gre za uporabo telesne sile, ki lahko povzroči vidne ali skrite telesne poškodbe.

Spolno nasilje vključuje neprostovoljne spolne odnose, otipavanje, neprimerne opazke ali druga spolna dejanja, v katero obe osebi ne vstopata z jasno privolitvijo (samo ja pomeni ja!).

Pri ekonomskem nasilju gre za neupravičen nadzor nad denarjem (najpogosteje drugega družinskega člana), medtem ko gre pri odnosnem nasilju za manipuliranje z (družinskimi) odnosi in izključevanje določenih članov (družbe, družine ali v službenem okolju).

Nazadnje pa gre pri zanemarjanju za opuščanje dolžnosti za skrb za osebo (družinskega člana), ki potrebuje pomoč zaradi različnih okoliščin.

Poleg tega je pomembno, da se žrtve nasilja zavedajo, da niso same in da je za njimi široka mreža podpore. Mnoge organizacije za zaščito žrtev nasilja (v družinah) nudijo podporo, svetovanje in psihološko pomoč. Skupine za samopomoč so tudi odličen način, da se žrtve povežejo z drugimi, ki so doživeli podobne izkušnje in si medsebojno pomagajo pri premagovanju travm.

Ali veš, da obstaja mednarodni skriti
znak za pomoč pri nasilju v družini?

Bodi pozoren na osebe v svoji okolici!

#SignalForHelp

Več o mednarodnem znaku za pomoč pri nasilju si lahko prebereš na spletni strani policije.

Vendar pa je najpomembnejše, da žrtve nasilja vedo, da si zaslužijo ljubezen in spoštovanje. Noben človek si ne zasluži biti žrtev nasilja in vsakdo ima pravico do varnega okolja.

Kam po pomoč?

Vendar pa je najpomembnejše, da žrtve nasilja vedo, da si zaslužijo ljubezen in spoštovanje. Noben človek si ne zasluži biti žrtev nasilja in vsakdo ima pravico do varnega okolja.

Pravna klinika v Dravogradu

KDAJ? Odprta vsako prvo soboto v mesecu od 10. do 12. Ure.

KJE? Mrežni podjetniški inkubator, Trg 4. julija 46, Dravograd.

Pravna klinika v Dravogradu

KDAJ? Odprta vsako prvo soboto v mesecu od 10. do 12. Ure.

KJE? Mrežni podjetniški inkubator, Trg 4. julija 46, Dravograd.

Varne hiše

Če si žrtev nasilja, čim prej poišči pomoč. Ne dovoli, da nasilje postane normalni del življenja. Pomembno je, da se ne obrneš stran in odreagiraš tudi v primerih, ko se nasilje izvaja nad nekom drugim. Pokliči policijo, saj za nasilje ni opravičila. Nasilje JE kaznivo dejanje. 

Varne hiše nudijo ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično ali spolno) možnost umika in nastanitve. Predstavljajo varen prostor, kamor se lahko zatečejo in ob podpori svetovalk na novo uredijo življenje. Lokacija varnih hiš je tajna.

Naslov najbližje varne hiše:

Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
N: p.p. 347, 3000 Celje
T: 03 492 63 57
E: varna.hisace@siol.net, varna.hisa@siol.net

Enota Slovenj Gradec: 02 882 9435, 031 234 404

Varne hiše

Če si žrtev nasilja, čim prej poišči pomoč. Ne dovoli, da nasilje postane normalni del življenja. Pomembno je, da se ne obrneš stran in odreagiraš tudi v primerih, ko se nasilje izvaja nad nekom drugim. Pokliči policijo, saj za nasilje ni opravičila. Nasilje JE kaznivo dejanje

Varne hiše nudijo ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično ali spolno) možnost umika in nastanitve. Predstavljajo varen prostor, kamor se lahko zatečejo in ob podpori svetovalk na novo uredijo življenje. Lokacija varnih hiš je tajna.

Naslov najbližje varne hiše:

Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
N: p.p. 347, 3000 Celje
T: 03 492 63 57
E: varna.hisace@siol.net, varna.hisa@siol.net

Enota Slovenj Gradec: 02 882 9435,
031 234 404