Moraš opraviti študentsko prakso? Že veš, kje jo boš opravljal_a?

V pogovornem jeziku predstavlja praksa delo študentov na njihovem strokovnem področju. Je zelo koristna, saj lahko preko takšnega dela spoznavaš svojo stroko in ugotoviš, če bi ti kasnejše delo na takšnem delovnem mestu ustrezalo. Hkrati ti prinese veliko izkušenj in referenc, ki pripomorejo k lažjemu iskanju zaposlitve.

Prakse so delo za študente ali diplomante, ki želijo pridobiti izkušnje na določenem delovnem področju. Lahko so del študija, kar pomeni, da so pogoj za dokončanje letnika in ti prinesejo določeno število kreditnih točk (KT oz. ECTS).

Pri iskanju delodajalca, pri katerem boš opravljal prakso, ti lahko pomagajo na šoli. V tem primeru se obrni na organizatorja praktičnega izobraževanja. Ko pa iščeš prakso sam, ti  priporočamo, da preiščeš več možnosti ter pošlješ večje število prošenj. Ni nujno, da boš uspešen_a že s prvo poslano prošnjo.  Bodi pozitiven_na in ne obupaj.

Ko si s podjetjem že dogovorjen_a za opravljanje prakse, pogodbo in vse ostale stvari urejaš s pomočjo organizatorja praktičnega izobraževanja na šoli. Nanj se obrni tudi v primeru ostalih vprašanj, ki se nanašajo na praktično izobraževanje.

Povračilo stroškov, nagrada in
zavarovanje za obvezno prakso študentov

Delodajalec je (poleg izplačila nagrade) študentu dolžan zagotoviti povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela skladno z ustrezno kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Nagrada za obvezno prakso študentov je urejena v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje.

Študenta je potrebno na podlagi pogodbe, sklenjene z višjo šolo ali fakulteto, prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu. Ponavadi to uredi delodajalec.

MORAŠ OPRAVITI ŠTUDENTSKO PRAKSO? ŽE VEŠ, KJE JO BOŠ OPRAVLJAL_A?

V pogovornem jeziku predstavlja praksa delo študentov na njihovem strokovnem področju. Je zelo koristna, saj lahko preko takšnega dela spoznavaš svojo stroko in ugotoviš, če bi ti kasnejše delo na takšnem delovnem mestu ustrezalo. Hkrati ti prinese veliko izkušenj in referenc, ki pripomorejo k lažjemu iskanju zaposlitve.

Prakse so delo za študente ali diplomante, ki želijo pridobiti izkušnje na določenem delovnem področju. Lahko so del študija, kar pomeni, da so pogoj za dokončanje letnika in ti prinesejo določeno število kreditnih točk (KT oz. ECTS).

Pri iskanju delodajalca, pri katerem boš opravljal prakso, ti lahko pomagajo na šoli. V tem primeru se obrni na organizatorja praktičnega izobraževanja. Ko pa iščeš prakso sam, ti  priporočamo, da preiščeš več možnosti ter pošlješ večje število prošenj. Ni nujno, da boš uspešen_a že s prvo poslano prošnjo.  Bodi pozitiven_na in ne obupaj.

Ko si s podjetjem že dogovorjen_a za opravljanje prakse, pogodbo in vse ostale stvari urejaš s pomočjo organizatorja praktičnega izobraževanja na šoli. Nanj se obrni tudi v primeru ostalih vprašanj, ki se nanašajo na praktično izobraževanje.

Povračilo stroškov, nagrada in zavarovanje za obvezno prakso študentov

Delodajalec je (poleg izplačila nagrade) študentu dolžan zagotoviti povračilo stroškov prehrane med delom ter prevoza na delo in z dela skladno z ustrezno kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.

Nagrada za obvezno prakso študentov je urejena v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje.

Študenta je potrebno na podlagi pogodbe, sklenjene z višjo šolo ali fakulteto, prijaviti v zavarovanje za primer poškodbe pri delu. Ponavadi to uredi delodajalec.