PREPOZNAJ(MO) SPOLNO NASILJE!

Spolno nasilje je ena hujših kršitev osnovnih človekovih pravic in vdorov v človeško dostojanstvo, ki jo lahko izvajajo ljudje s silo, grožnjo s silo ali z drugimi oblikami prisile. Lahko se zgodi komurkoli, ne glede na spol, starost, raso, družbeni položaj, vero ali katerokoli drugo okoliščino. Najpomembnejše je, da ga pravočasno prepoznamo in žrtvam zagotovimo ustrezno pomoč. 

spolno-nasilje-kako-prepoznati-kor-net

PREPOZNAJ(MO) SPOLNO NASILJE!

spolno-nasilje-kako-prepoznati-kor-net

Spolno nasilje je ena hujših kršitev osnovnih človekovih pravic in vdorov v človeško dostojanstvo, ki jo lahko izvajajo ljudje s silo, grožnjo s silo ali z drugimi oblikami prisile. Lahko se zgodi komurkoli, ne glede na spol, starost, raso, družbeni položaj, vero ali katerokoli drugo okoliščino. Najpomembnejše je, da ga pravočasno prepoznamo in žrtvam zagotovimo ustrezno pomoč.

Preprečevanje različnih
oblik spolnega nasilja

Obstajajo številne oblike spolnega nasilja, vključno z nasiljem v zakonski zvezi, spolnim nadlegovanjem, spolnim zlorabljanjem in trgovino z belim blagom za spolne namene. Vse te oblike spolnega nasilja lahko povzročijo trajne fizične in duševne posledice žrtvam.

Da bi se spolno nasilje preprečevalo, je pomembno, da se v družbi razvijejo pozitivni in spoštljivi odnosi med spoloma, da se širijo informacije o tem, kako se lahko žrtve obvarujejo, ter da se zagotovi učinkovito ukrepanje proti storilcem. Obenem je pomembno, da se žrtvam spolnega nasilja zagotovi podpora in pomoč ter čas za okrevanje, tako fizično kot psihično.

Vendar pa še vedno obstajajo ovire, ki preprečujejo učinkovito preprečevanje in obravnavanje spolnega nasilja, kot so diskriminacija, stigmatizacija in napačna prepričanja o spolnosti in spolnih vlogah.

POZOR: če se ti zdi, da si ti ali kdo, ki ga poznaš, žrtev spolnega nasilja, obišči stran s kontakti za pomoč ali pa oddaj anonimno spletno prijavo.

Spolno nasilje NI spolnost!

Spolno nasilje je oblika nasilja, pri kateri storilec zlorabi svojo moč, položaj, vpliv in znanje nad drugo osebo. Krivda za spolno nasilje vedno leži na storilcu, ki uporabi svojo čustveno, fizično, socialno in ekonomsko moč, položaj ter vpliv v družbi, pa tudi znanje za izvedbo zlorabe nad žrtvijo. Drugače povedano, spolno nasilje ne vključuje zgolj spolnosti, temveč predstavlja obliko podrejanja, obvladovanja in prisile preko različnih spolno obarvanih dejanj.

Občutja žrtve

Pri opredelitvi spolnega nasilja je ključno upoštevati občutke žrtve, ki jih doživlja. Gre za težke in čustvene situacije. Takšna dejanja predstavljajo hudo kršenje integritete telesa in duha žrtve ter pomenijo kršitev njene pravice do samostojnega odločanja o lastnem telesu in spolnosti.

Izjema so lahko osebe, ki ne morejo razumeti pomena spolnosti ali trenutno niso sposobne razumeti prisile, kot so otroci, osebe z duševnimi ovirami ali trenutno ranljive osebe. V takšnih primerih lahko dejanja z vsiljeno spolnostjo predstavljajo spolno zlorabo kljub odsotnosti občutka prisile pri žrtvi.

Uporaba sile

Pri tem je treba poudariti, da spolnega nasilja ne smemo enačiti samo s fizično silo nad žrtvijo, ki je ena izmed možnih oblik prisile. Storilci namreč največkrat uporabljajo različne oblike nasilja istočasno. Ob dejstvu, da večino dejanj storijo osebe, ki jih žrtev pozna, predstavljajo čustvene, socialne in ekonomske zlorabe sestavni del spolnega nasilja nad žrtvijo. 

V številnih primerih tako fizična prisila v spolna dejanja sploh ni potrebna, saj si storilec podredi žrtev in jo obvladuje v spolnih dejanjih zgolj z zlorabo drugih oblik moči. Pri tem žrtev nima možnosti samostojne izbire oziroma ne more avtonomno podati privolitev, temveč se podredi čustveni, socialni in ekonomski moči storilca.

Nikoli ne pozabi: SPOLNI NAPAD NI TVOJA KRIVDA!

Varne hiše

Če si žrtev nasilja, čim prej poišči pomoč. Ne dovoli, da nasilje postane normalni del življenja. Pomembno je, da se ne obrneš stran in odreagiraš tudi v primerih, ko se nasilje izvaja nad nekom drugim. Pokliči policijo, saj za nasilje ni opravičila. Nasilje JE kaznivo dejanje

Varne hiše nudijo ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršnokoli obliko nasilja (psihično, fizično ali spolno) možnost umika in nastanitve. Predstavljajo varen prostor, kamor se lahko zatečejo in ob podpori svetovalk na novo uredijo življenje. Lokacija varnih hiš je tajna.

Naslov najbližje varne hiše:

Društvo regionalna varna hiša Celje – Varna hiša
N: p.p. 347, 3000 Celje
T: 03 492 63 57
E: varna.hisace@siol.net, varna.hisa@siol.net

Enota Slovenj Gradec: 02 882 9435, 031 234 404

spletni strani Varne hiše Celje
Še več informacij o problematiki nasilja v družini najdeš na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.