KATERO STOPNJO
IZOBRAZBE IMAM?

V današnjem svetu, kjer je izobrazba ključ do uspeha, je pomembno vedeti, kaj pomenijo različne stopnje izobrazbe. V nadaljevanju ti bomo na  kratko predstavili stopnje izobrazbe in kaj pomenijo. Pomembno je vedeti, da za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Obstajata dva sistema kvalifikacij, in sicer Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ter Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK).

KATERO STOPNJO IZOBRAZBE IMAM?

V današnjem svetu, kjer je izobrazba ključ do uspeha, je pomembno vedeti, kaj pomenijo različne stopnje izobrazbe. V nadaljevanju ti bomo na  kratko predstavili stopnje izobrazbe in kaj pomenijo. Pomembno je vedeti, da za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Obstajata dva sistema kvalifikacij, in sicer Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ter Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK).

I. stopnja SOK/EOK: osnovna šola – nedokončana

Nedokončana osnovna šola predstavlja prvo stopnjo izobrazbe, šteje se do zaključenega 7. oziroma 8. razreda.

II. stopnja SOK/EOK: osnovna šola – dokončana

To velja tudi za tiste, ki so opravili srednjo šolo, vendar je niso zaključili s maturo ter za tiste, ki so opravili nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)  raven 2.

III. stopnja SOK/EOK: Nižje poklicno izobraževanje (NPI – 2 leti)

To stopnjo spadajo dveletni programi, ki se zaključijo z zaključnim izpitom. V ta program se lahko vpišeš tudi z nedokončano osnovno šolo (ki si jo obiskoval 9 let); zaključen moraš imeti vsaj 7. razred. Prav tako pa se v to stopnjo uvrščajo NPK raven 3.

IV. stopnja SOK/EOK: Srednje poklicno izobraževanje (SPI – 3 leta)

Sem spadajo programi srednjega poklicnega izobraževanja, ki so zaključeni z zaključnim izpitom. Po le-tem se lahko vpišeš na poklicno-tehniško izobraževanje. V to stopnjo se uvršča tudi NPK raven 4.

V. stopnja SOK / IV. stopnja EOK: Srednje strokovno izobraževanje (SSI), Poklicno tehniško izobraževanje (PTI) in gimnazije (4 leta)

Končana srednja šola (štiriletna, gimnazija) zagotavlja 5. stopnjo izobrazbe, lahko pa do nje pridete tudi po sistemu 3+2. Zaključi se z maturo (poklicno ali splošno). V to stopnjo spadajo tudi opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit, ter NPK raven 5.

VI. stopnja SOK / V. stopnja EOK : višješolski programi

To stopnjo pridobiš, ko zaključiš višjo šolo.

VII. stopnja SOK / VI. stopnja EOK: visokošolski strokovni in univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja)

Bolonjski dodiplomski programi (univerzitetni in visokošolski) vam po diplomi prinašajo stopnjo izobrazbe 7 po SOK oziroma 6 po EOK. V to stopnjo se štejejo tudi diplome starega visokošolskega programa.

VIII. stopnja SOK / VII. stopnja EOK: magisteriji stroke (2. bolonjska stopnja), univerzitetni programi pred bolonjsko reformo

Naziv MAGISTER (mag.) se piše ZA imenom in ni enak staremu nazivu magister, kjer se je naziv nahajal pred imenom. Prav tako dokončana osma stopnja po SOK velja za diplomante, ki so diplomirali na fakultetah pred bolonjsko reformo. To stopnjo pa dosežejo tudi vsi tisti, ki študirajo enovite magistrske programe (npr. medicina, farmacija, veterina …).

IX. stopnja SOK / VIII. stopnja EOK: magisterij znanosti

V to stopnjo se uvršča vse, ki so dokončali magistrski študij pred bolonjsko reformo in se njihov naziv mag. piše pred imenom. Prav tako pa se sem uvršča specializacijo po univerzitetnih programih. Za vse, ki študirajo po bolonjski reformi, pa ta stopnja ne obstaja.

X. stopnja SOK / VIII. stopnja EOK: doktorati znanosti (3. bolonjska st.)

Najvišja stopnja izobrazbe, naziv se piše pred imenom, npr: dr. Janez Novak.