ŽELIŠ POMAGATI SVET SPREMENITI NA BOLJE?

Kaj te osrečuje? Kaj te navdihuje? Kaj te motivira? Za nekatere ljudi je odgovor preprost.

Prostovoljstvo je ena izmed najbolj čudovitih in izjemnih oblik delovanja v družbi. Pomaga nam, da se povežemo s svojo skupnostjo, hkrati pa pomagamo ljudem, ki potrebujejo našo pomoč. Včasih nam že majhna gesta lahko prinese veliko zadovoljstvo in izpolnjenost. V tem prispevku ti bomo na kratko predstavili, kaj sploh je prostovoljstvo, zakaj je pomembno in kako lahko vsak posameznik prispeva k boljšemu svetu.

prostovoljstvo-kor-net

ŽELIŠ POMAGATI SVET SPREMENITI NA BOLJE?

Kaj te osrečuje? Kaj te navdihuje? Kaj te motivira? Za nekatere ljudi je odgovor preprost. Prostovoljstvo je ena izmed najbolj čudovitih in izjemnih oblik delovanja v družbi. Pomaga nam, da se povežemo s svojo skupnostjo, hkrati pa pomagamo ljudem, ki potrebujejo našo pomoč. Včasih nam že majhna gesta lahko prinese veliko zadovoljstvo in izpolnjenost. V tem prispevku ti bomo na kratko predstavili, kaj sploh je prostovoljstvo, zakaj je pomembno in kako lahko vsak posameznik prispeva k boljšemu svetu.

Ker mogoče želiš ponuditi pomoč posameznikom v stiski, vračati pomoč in dobrosrčnost, ki so jo drugi namenili tebi, ali želiš enostavno spremeniti svet na bolje. Prostovoljstvo ni samo pomoč v dobrodelnih organizacijah, je tudi pomoč prijatelju, znancu, sosedu in s tem širjenje pozitivne energije naprej. <3 Vključitev v prostovoljstvo pomeni tudi spoznavanje novih ljudi, novo znanje in pridobitev izkušenj, ki vam lahko pridejo prav na vsakem koraku v življenju.

Prostovoljstvo temelji na temeljnem načelu: pomagati drugim ali prispevati k splošnemu dobremu, brez pričakovanja osebne koristi ali plačila. S prostovoljnim delom osebnostno rastemo in pridobivamo neprecenljive izkušnje.

Pomagaš lahko pri nesrečah ali v kriznih situacijah (civilna zaščita, gasilstvo ipd.) ali pa se priključiš različnim organizacijam (društvom, ustanovam, zavodom), ki delujejo vsak na svojem področju (človekove pravice, šport in rekreacija, ranljive skupine, turizem, narava in živali, vzgoja in izobraževanje, zdravje, otroci in mladina, starejši, tujci). Izberi prostovoljsko delo s področja, ki te zanima in ki ga boš zato z veseljem opravljal.

Opravljajo ga lahko vsi, ne glede na starost, izobrazbo in izkušnje. Včasih se zgodi, da prostovoljsko delo zahteva posebna znanja, vendar te to naj ne ustavi, saj so takšna dela izjeme in ne pravilo.

Da. Vendar pa mora biti prostovoljsko delo, ki ga opravljaš, vzgojno naravnano ter hkrati prispeva k tvojemu osebnostnemu razvoju. Poleg tega ne sme ogrožati tvojega zdravja ali razvoja, prav tako te ne sme ovirati pri izpolnjevanju šolskih obveznosti.

Če želiš imeti potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, ti ga je organizacija, kjer si prostovoljsko delo opravljal, dolžna izdati.

Lahko. Za povračilo stroškov, ki so nastali med opravljanjem prostovoljskega dela, se z organizacijo dogovoriš ob podpisu pogodbe o opravljanju prostovoljskega dela. Povrnejo se lahko potni stroški, stroški prehrane in nastanitve, stroški prevoza in drugi stroški, povezani s potjo, ter stroški, povezani z bivanjem v tujini.

Lahko se vključiš v organizacijo, ki je v tvoji bližini in jih povprašaš o možnostih prostovoljskega dela ali pa prostovoljsko delo poiščeš v posredovalnici prostovoljskih del.

V kolikor vodiš organizacijo, ki izvaja aktivnosti s pomočjo prostovoljcev, se lahko vključiš v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, kjer ti bodo nudili podporo na vseh ravneh prostovoljstva. Več informacij lahko pridobiš tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

V kolikor si prejemnik socialne podpore, lahko opravljaš različna prostovoljska dela in si zaradi tega nagrajen z dodatkom za delovno aktivnost. Obrazec potrdila dobiš pri svojem svetovalcu na pristojnem Centru za socialni delo (CSD), predložiti pa ga moraš za vsak mesec, za katerega imaš priznan dodatek. Za več informacij se lahko obrneš na tebi najbližji CSD.

V kolikor želiš o prostovoljstvu pridobiti še več informacij, jih lahko najdeš na povezavah Slovenske mreže prostovoljskih organizacij in Slovenske filantropije.

Prostovoljstvo na
Koroškem

Na povezavi najdeš organizacije na Koroškem, ki so vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij.

Prostovoljstvo ti lahko polepša življenje, lahko ti je tudi v pomoč pri iskanju svojega življenjskega poslanstva ali pa predstavlja pomemben korak do (prve) zaposlitve.

Pravni kotiček