PRVO STANOVANJE:
MLADI NA SVOJEM!

Stanovanjski problemi mladih so v današnjem času postali eden večjih izzivov pri osamosvajanju. Mladi se soočajo s težavami pri nakupu prvega stanovanja, pridobivanjem financ za gradnjo hiše in visokimi cenami najemnin. 

PRVO STANOVANJE: MLADI NA SVOJEM!

Stanovanjski problemi mladih so v današnjem času postali eden večjih izzivov pri osamosvajanju. Mladi se soočajo s težavami pri nakupu prvega stanovanja, pridobivanjem financ za gradnjo hiše in visokimi cenami najemnin. 

Nakup prvega stanovanja ali gradnja lastne hiše je za mlade ponavadi največja naložba v življenju. Za večino mladih je lastništvo nepremičnine nekaj, kar si želijo doseči v življenju, vendar se postavlja vprašanje, kako se lotiti iskanja primernega stanovanja ali lokacije ter pridobiti potrebna sredstva za nakup. Za pridobitev kredita za nakup stanovanja ali gradnjo hiše mora imeti posameznik določen znesek prihrankov in stalni mesečni dohodek, ki omogoča odplačevanje kredita. Poleg tega pa je pomembno upoštevati tudi stroške vzdrževanja in porabe energije ter druge stroške, ki jih prinaša lastništvo nepremičnine.

Najem stanovanja je za mnoge najboljša rešitev, saj se jim ni potrebno ukvarjati s krediti ali nakupom stanovanja. Vendar pa je tudi najem stanovanja lahko velik finančni zalogaj za mlade, saj so najemnine pogosto visoke, še posebej v mestih. Vedno večja težava pa je tudi najti stanovanje, ki je primerno za trenutne potrebe mladih. Pri izbiri najemniškega stanovanja je pomembno paziti na lokacijo, velikost, opremo in stroške najema. Poleg tega je treba upoštevati tudi možnost dviga najemnine in pogoje najemne pogodbe.

Mladi se pogosto srečujejo s pastmi pri najemu stanovanja. Najemodajalci lahko postavijo različne pogoje, kot so visoka varščina, pogodbe za določen čas, možnost dviga najemnine itd. Zato je pomembno, da se pred podpisom najemne pogodbe pozanimaš o vseh pogojih in pravicah najemnika. Prav tako je pomembno, da se zavedaš, da ima tudi najemnik določene obveznosti, kot so redno plačevanje najemnine, skrb za stanovanje in upoštevanje pravil, ki so navedena v najemni pogodbi.

Neprofitno najemno stanovanje je stanovanje, ki se oddaja po nižji ceni od tržne cene in ima socialni namen. Namenjeno je predvsem tistim, ki si ne morejo privoščiti stanovanja po tržni ceni, kot so študenti, družine z nižjimi dohodki, invalidi in drugi socialno ogroženi posamezniki in skupine.

Neprofitno najemno stanovanje se običajno oddaja preko javnih stanovanjskih organizacij, ki jih financirajo lokalne ali državne oblasti. Takšne organizacije običajno zagotavljajo neprofitna stanovanja z namenom izboljšanja bivalnih razmer in zmanjševanja revščine. Cene najema neprofitnih stanovanj so ponavadi regulirane in znašajo manj kot tržne cene. Najemniki neprofitnih stanovanj imajo pravico do dolgoročnega najema in pogosto imajo prednost pred drugimi iskalci stanovanj, če izpolnjujejo merila za dodelitev stanovanj.

Več o tem si lahko prebereš na portalu eUprave.

Občinska stanovanja so stanovanja, ki jih lastništvo ali upravljanje prevzamejo občine. Namenjena so predvsem družinam z nižjimi dohodki, ki si sicer ne bi mogle privoščiti stanovanja na trgu. Občinska stanovanja so pogosto cenejša od stanovanj na trgu in imajo običajno socialni namen, tj. zagotavljanje ustreznih bivalnih razmer za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

Občine praviloma določajo merila za oddajo občinskih stanovanj, ki se osredotočajo na dohodek, premoženje, družinsko sestavo in druge dejavnike, kot so invalidnost ali status bivanja. Občine lahko tudi določijo omejitve glede trajanja najema ali pa stanovanje podelijo v trajno last.

JAVNE RAZPISE ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM lahko najdeš na spletnih straneh občin.

Si študent_ka in iščeš
stanovanje za najem?
Ste postali mlada družina in
iščete streho nad glavo?