ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

Če se že nekaj časa trudiš najti službo, pa nikakor ne uspeš – ti predstavljamo Zavod za zaposlovanje. To je javna ustanova, ki se ukvarja s povezovanjem brezposelnih ljudi z delodajalci.

svet-podjetništva-kor-net

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE

svet-podjetništva-kor-net

Če se že nekaj časa trudiš najti službo, pa nikakor ne uspeš – ti predstavljamo Zavod za zaposlovanje.  To je javna ustanova, ki se ukvarja s povezovanjem brezposelnih ljudi z delodajalci.

Med glavnimi prednostmi je zagotovo to, da je Zavod za zaposlovanje brezplačen. Brezposelni ljudje lahko tam dobijo brezplačno pomoč pri iskanju zaposlitve kot so: različne delavnice, svetovanje pri pripravi prošenj za delo, karierno svetovanje, pomoč pri izbiri poklica in še veliko več.

Poleg tega pa Zavod za zaposlovanje pogosto sodeluje s številnimi delodajalci, ki iščejo nove sodelavce. To pomeni, da imaš preko Zavoda možnost dostopa do številnih prostih delovnih mest, ki mogoče niso objavljeni drugje.

Pri Zavodu za zaposlovanje vodijo dve vrsti evidenc

Evidenca brezposelnih

V evidenco brezposelnih se boš prijavil_a: če nisi zaposlen_a, samozaposlen_a, se ne izobražuješ, nimaš statusa kmeta, si upravičen_a do denarnega nadomestila in želiš aktivno iskati zaposlitev. Več o tem si lahko prebereš na povezavi.

Evidenca iskalcev zaposlitve

V evidenco iskalcev zaposlitve se boš prijavil_a: če si zaposlen_a in želiš zamenjati delo, če si samozaposlen_a in bi se še dodatno zaposlil_a, če se izobražuješ in želiš pridobiti informacije o prostih delovnih mestih ter pomoč pri iskanju zaposlitve. Več o tem lahko najdeš na spletni strani ZRSZ-ja.

Prijaviš se pri uradu za delo, ki ga izbereš sam_a. Priporočeno je, da izbereš urad na območju kjer boš iskal_a zaposlitev, ali urad najbližje kraju kjer živiš.

Prijaviš se tako, da izpolniš vlogo za prijavo v evidenco iskalcev zaposlitve, ali za prijavo v evidenco brezposelnih.  Vlogo lahko oddaš PO SPLETU, OSEBNO ali PO POŠTI. 

S prijavo pri Zavodu si boš povečal_a možnosti, da najdeš ustrezno zaposlitev. Prijavi se čim prej! Svetovalci na Zavodu za zaposlovanje ti bodo pomagali z napotitvami na prosta delovna mesta, s svetovanjem, z vključitvijo v tečaje, izobraževanja in programe. 

Več informacij o prijavi v evidenco lahko dobiš na spletni strani ZRSZ.

Prijava na ZRSZ je prostovoljna. Vendar pa nekaterih pravic, ki izhajajo iz brezposelnosti ne moreš uveljavljati, če nisi prijavljen_a.

Denarno nadomestilo za brezposelnost, denimo, lahko prejemaš samo, če si – ob izpolnjevanju še drugih pogojev, seveda – prijavljen_a na ZRSZ.

Tudi za udeležbo na (zgoraj omenjenih) brezplačnih tečajih in izobraževanjih, moraš biti prijavljen_a na ZRSZ-ju, enako, če želiš npr. kandidirati za zaposlitev v okviru javnih del (program aktivne politike zaposlovanja).

Poleg tega lahko delodajalec, ki te zaposli, in je zaradi tvoje zaposlitve upravičen do subvencije, slednjo pridobi le v primeru, če si bil_a pred zaposlitvijo določeno obdobje prijavljen_a na ZRSZ (finančne spodbude za delodajalce).

Če si brezposeln_a, te morda zanima, kako pridobiti denarno nadomestilo. Za začetek moraš izpolniti vlogo za prijavo v evidenco brezposelnih. Vlogo lahko oddaš preko spleta, osebno, ali po pošti. Pred tem moraš preveriti, ali izpolnjuješ vse potrebne pogoje za pridobitev denarnega nadomestila.

Kaj so ti pogoji?

Najprej moraš imeti najmanj 10 mesecev zavarovanja za brezposelnost, v zadnjih 24 mesecih, pred izgubo zaposlitve. Če si mlajši_a od 30 let, pa moraš imeti vsaj 6 mesecev zavarovanja v zadnjih 24 mesecih pred izgubo zaposlitve. Poleg tega, moraš imeti plačane prispevke za zavarovanje za brezposelnost, ki ti jih je bil dolžan plačevati delodajalec. Prav tako, moraš biti brezposeln_a in mora delovno razmerje prenehati po krivdi delodajalca, in ne, po tvoji krivdi ali volji, oziroma je bila tvoja pogodba o zaposlitvi sklenjena le za določen čas. Poleg tega, moraš biti prijavljen_a v evidenci ZRSZ-ja kot brezposelna oseba, in šele nato lahko oddaš vlogo za uveljavljanje denarnega nadomestila, po prenehanju obveznega zavarovanja.

Denarnega nadomestila ne moreš uveljavljati brez prijave v evidenco brezposelnih.

V kariernih središčih lahko samostojno, ali ob pomoči svetovalcev dostopaš do pripomočkov za iskanje zaposlitve in razvoj kariere.

Obiščeš lahko delavnice za krepitev veščin iskanja zaposlitve, ali predstavitve prostih delovnih mest, ki jih v kariernem središču pripravljajo v sodelovanju z delodajalci.

Kaj ponujajo?
Dostop do informacij, do aktualne ponudbe prostih delovnih mest, in, dostop do pripomočkov za samostojno vodenje kariere, in pomoč pri njihovi uporabi:

Pripomočki za načrtovanje kariere – pomagaj si s pripomočki, ki ti bodo olajšali oblikovanje, ali spreminjanje kariernih ciljev. Več o tem na povezavi.

Kako dobro poznaš poklice?
Poznavanje poklicev, ti lahko pomaga pri določanju zaposlitvenih ciljev, pri kariernih odločitvah, in kandidiranju na prosta delovna mesta.

Poišči več informacij preko iskalnika ZRSZ-ja, v katerega vneseš ime poklica, ali pa klikneš na poklicno področje, v katerega se uvršča poklic, ki te zanima.

Želiš izboljšati svoja znanja, in pridobiti praktične izkušnje v delovnem okolju, in si odpreti vrata do novih zaposlitvenih priložnosti?

Na Zavodu za zaposlovanje, ti lahko na tej poti pomagajo s programi izobraževanja, usposabljanja in zaposlovanja.

Izobraževanje in usposabljanje
Programi ti pomagajo do izobrazbe, znanja in veščin za opravljanje poklicev, ki jih iščejo delodajalci. Pridobi si praktične izkušnje, preizkusi ali usposobi se za konkretno delo. Odpri si nove zaposlitvene možnosti:

 • Preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK
 • Neformalno izobraževanje in usposabljanje
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcih, ali v učnih delavnicah
 • Formalno izobraževanje
 • Projektno učenje mlajših odraslih – PUM-O

Za pridobitev pravic iz naslova brezposelnosti, je obvezna prijava v evidenco brezposelnih pri Zavodu za zaposlovanje. Z vpisom v evidenco, posameznik poleg pravic, prevzame tudi obveznost aktivnega iskanja zaposlitve.

Pravice brezposelne osebe
Brezposelne osebe so upravičene do osebnega svetovalca, in, pomoči pri iskanju zaposlitve, in sicer v obliki:

 • vključevanja v storitve za trg dela: posredovanje v zaposlitev, informiranje o trgu dela, karierno svetovanje, učenje veščin iskanja zaposlitve in vodenja kariere, pomoč pri uporabi orodij za samostojno vodenje kariere in podobno,
 • možnosti vključitve v različne programe aktivne politike zaposlovanja

Brezposelne osebe, so za aktivno iskanje zaposlitve in vključevanje v programe aktivne politike zaposlovanja, upravičene do nadomestila potnih in poštnih stroškov.

Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti so:

 • denarno nadomestilo za primer brezposelnosti,
 • plačilo prispevkov za obvezna socialna zavarovanja iz denarnega nadomestila in
 • plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, do izpolnitve minimalnih pogojev za starostno upokojitev.

Podlaga za koriščenje pravic, ki se pod zakonsko določenimi pogoji zagotavljajo brezposelnim osebam, je predhoden obstoj zavarovanja za primer brezposelnosti, na primer na podlagi delovnega razmerja, samozaposlitve in podobno.

Obveznosti brezposelne osebe
Vsaka brezposelna oseba, po prijavi v evidenco, s podpisom zaposlitvenega načrta prevzame določene obveznosti aktivnega iskanja zaposlitve, in sicer:

 • redno spremljanje objav prostih delovnih mest in pravočasno prijavljanje nanje,
 • ustrezno odzivanje na vabila in napotnice Zavoda in drugih izvajalcev ukrepov,
 • udeležba na zaposlitvenih razgovorih, glede na vabilo delodajalca, Zavoda ali drugih izvajalcev ukrepov,
 • javljanje Zavodu v 15 dneh po poteku roka, za izvedbo zadnje dogovorjene aktivnosti, določene v zaposlitvenem načrtu (v kolikor nisi prejel_a vabila na naslednji svetovalni razgovor),
 • uresničevanje vseh drugih aktivnosti, dogovorjenih v zaposlitvenem načrtu,
 • vključevanje v ukrepe na trgu dela, zaradi povečanja zaposlitvenih možnosti,
 • sprejemanje ustrezne, ali primerne zaposlitve, in prizadevanje za pridobitev zaposlitve na razgovoru za zaposlitev,
 • sporočanje resničnih podatkov in njihovih sprememb, najkasneje v 3 dneh od nastanka spremembe,
 • predhodni dogovor z osebnim svetovalcem, o oprostitvi obveznosti iskanja zaposlitve, in, kadar predhodni dogovor ni mogoč, obveščanje Zavoda o odsotnosti/opustitvi obveznosti, in, razlogih za to v roku 8 dni.

Zavodi za zaposlovanje

KONTAKTNI CENTER: 080 20 55, Splošne informacije o storitvah za brezposelne in iskalce zaposlitve. Pomoč pri uporabi eStoritev, izpolnjevanju obrazcev, …

Urad za delo Ravne na Koroškem

Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: (02) 870 55 70
E-naslov: gpzrszvelenje@ess.gov.si

Urad za delo Radlje ob Dravi

Koroška cesta 1, 2360 Radlje ob Dravi
Telefon: (02) 887 95 56
E-naslov: gpzrszvelenje@ess.gov.si

Urad za delo Dravograd

Trg 4.julija 5, 2370 Dravograd
Telefon: 02 887 94 70
E-naslov: gpzrszvelenje@ess.gov.si

Urad za delo Slovenj Gradec

Francetova cesta 7, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: (02) 881 29 60
E-naslov (glavna pisarna): gpzrszvelenje@ess.gov.si

Zavodi za zaposlovanje

KONTAKTNI CENTER: 080 20 55, Splošne informacije o storitvah za brezposelne in iskalce zaposlitve. Pomoč pri uporabi eStoritev, izpolnjevanju obrazcev, …

Urad za delo Ravne na Koroškem

Čečovje 12a, 2390 Ravne na Koroškem
Telefon: (02) 870 55 70
E-naslov: gpzrszvelenje@ess.gov.si

Urad za delo Dravograd

Trg 4.julija 5, 2370 Dravograd
Telefon: 02 887 94 70
E-naslov: gpzrszvelenje@ess.gov.si

Urad za delo Radlje ob Dravi

Koroška cesta 1, 2360 Radlje ob Dravi
Telefon: (02) 887 95 56
E-naslov: gpzrszvelenje@ess.gov.si

Urad za delo Slovenj Gradec

Francetova cesta 7, 2380 Slovenj Gradec
Telefon: (02) 881 29 60
E-naslov (glavna pisarna): gpzrszvelenje@ess.gov.si