projekt kor-net

Kdo nas podpira?

Projekt, ki poteka od junija 2022 do aprila 2024, sofinancira Norveška prek Norveškega finančnega mehanizma (Norway Grants); nacionalni nosilec razpisa je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Več na: www.norwaygrants.si

Kaj želimo doseči?

Utrditev podpornega okolja za mlade na Koroškem in zmanjševanje bega možganov – v sodelovanju z mladimi želimo sooblikovati kakovostno okolje za življenje in delo, v katerega se bodo po zaključku izobraževanja z veseljem vrnili ali se vanj priselili od drugod.

Za kaj si prizadevamo?

Izenačitev možnosti za vse mlade v regiji, tudi tiste z demografsko ogroženih območij; dvig nivoja aktivne participacije mladih v javnem življenju; opolnomočenje mladih za samozavestnejši nastop na trgu dela in aktivno državljanstvo.

Kako izvajamo projekt?

Intenzivno sodelovanje med organizacijami podpornega okolja za mlade in usmerjeno povezovanje s podjetniškim svetom in izobraževalnimi ustanovami; medsebojno obveščanje o aktivnostih prek različnih kanalov; vključevanje lokalnih odločevalcev in nudenje podpore mladim pri aktivnejšem sodelovanju v demokratičnih procesih; izobraževalne, svetovalne, mreženjske ipd. aktivnosti (delavnice, tabori, seminarji itd.) za mentorsko delo z mladimi ter razvoj mehkih veščin in podjetniških kompetenc.

Kaj lahko od projekta pričakujejo mladi?

Vzpostavitev virtualnega mladinskega inkubatorja Koroške – spletnega stičišča (platforme) za mlade; postavitev skupno 13 mladinskih delovnih postaj po regiji; zasnova modela aktivne participacije mladih – zbornika dobrih praks na področju mladinskega dela; program Aktivni mladi – organizacija delavnic, taborov, dogodkov mreženja s strokovnjaki, odločevalci, podjetniki ipd.

Več o projektu najdete tukaj.

Partnerji projekta

Ta spletna stran je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino te spletne strani je odgovoren izključno Dravit Dravograd, s projektnimi partnerji A. L. P. Peca d.o.o., KMKC Kompleks, Spotur Slovenj Gradec in OOZ Ravne na Koroškem in zanj v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.